Peroxone process in drinking water treatment

Peroxone process

I. GIỚI THIỆU

 

Peroxone process in drinking water treatment (Quá trình Peroxone trong xử lý nước uống)

Peroxone process in drinking water treatment
Peroxone process in drinking water treatment

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Quá trình Peroxone trong xử lý nước uống

 

GIỚI THIỆU

Quá trình oxy hóa tiên tiến (AOP) có thể cung cấp một hàng rào hiệu quả chống lại OMP. Việc áp dụng hạn chế về Peroxone AOP, với O3 / H2O2, là sự hình thành bromat, nếu nước đã xử lý có chứa hơn 20 mg / l bromide. WHO, EPA en châm Chỉ uống nước châu Âu được thành lập như là 10 mg / l bromat. Nếu Ozone được áp dụng cho quá trình oxy hóa, người Hà Lan châm nước uống quy định cụ thể 1 mg / l, chặt chẽ nhất trên thế giới. Có nghĩa là áp dụng peroxone ở Hà Lan có thể được xem như một thử thách cuối cùng.

 

CÁC KẾT QUẢ

Cách giới thiệu của ozone là rất quan trọng trong việc hình thành bromat, thoái hóa của các hợp chất mô hình và ozone giới thiệu hiệu quả. Sự xuống cấp của các hợp chất mục tiêu là tốt hơn và sự hình thành bromat là thấp hơn nếu tỷ lệ giữa hydrogen peroxide và ozone là ≥ 15 mgH2O2 / mgO3, mà là đạt được bằng cách định lượng các ozone ở các bộ phận thông qua số điểm nhiều hơn tiêm (KCN), với tối thiểu là bốn. Sự xuống cấp là tốt hơn với một còn thời gian lưu giữ trong các lò phản ứng.

Nồng độ bromat tại thiết lập 6 / 1,5 (6 mg / l hydrogen peroxide và 1,5 mg / l ozone) dao động từ 0,27 đến 0,69 mg / l và thực hiện cài đặt 6 / 2.0 từ 0,69 đến 1,80 mg / l. Vì vậy, một thiết lập tối ưu an toàn liên quan đến bromat hướng dẫn là khoảng 6 / 1.5. Sự xuống cấp trung bình của các hợp chất mô hình mười bốn tại thiết lập 6 / 1.5 là 77%. Chiều cao của liều lượng ozone chủ yếu quyết định mở rộng của suy thoái. Với hầu hết các vai trò quan trọng

hydro peroxide đang gia tăng sự phân hủy của ozone để hạn chế sự hình thành liều lượng bromat.

Các biến thể trong các ma trận nước, NOM và bicarbonate, ảnh hưởng đến sự suy thoái. Trong giai đoạn nghiên cứu của tám tháng, biến dị tối đa chuyển đổi ± 8% đã được quan sát.

 

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook