Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

NGUYÊN LÝ CẮT VÀ DỤNG CỤ CẮT

 

Nguyên lí cắt và dụng cụ cắt

 

I. Giới thiệu nguyên lý và dụng cụ cắt

Giáo trình nguyên lý và dụng cụ cắt được biên soạn trên cơ sở tham khảo một số tài liệu trong nước trước đây và sử dụng một số nội dung mới, hiện đại từ các vật liệu về lĩnh vực này ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Sách được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tạp cho sinh viên  hoặc giảng viên  các trường Đại học – cao đẳng ngành cơ khí. Đồng thời sách có thể dùng làm tài liệu tham khảo khi học tập các môn học chuyên ngành công nghệ chế tạo

II. Mục lục

Chương 1. THÔNG SỐ HÌNH HỌC PHẦN CẮT DỤNG CỤ
 1. Thành phần kết cấu của dao tiện (dao cắt dơn)
 2. Thông số hình học phần cất dao tiện
 3. Thông số hình học của dao trong quá trình cắt (trạng thái động)
Chương 2. CÁC YẾU TỐ CHẾ ĐỘ CẮT VÀ THÔNG SỐ HÌNH HỌC LỚP CẮT
 1. Các yếu tố chế độ cắt
 2. Thông số hình học lớp kim loại cắt
Chương 3. VẬT LIỆU PHẦN CẮT DỤNG CỤ
 1. Những đặc tính cơ bản của vật liệu dụng cụ
 2. Các loại vật liệu dụng cụ
Chương 4. CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT
 1. Cơ chế quá trình cắt – quá trình tạo phoi
 2. Các dạng phoi
 3. Hiện tượng co rút phoi – hệ số co rút phoi K
 4. Hiện tượng lẹo dao
 5. Hiện tượng cứng nguội và tình trạng ứng suất dư ở lớp bề mặt
 6. Hiện tượng rung động khi cắt
 7. Hiện tượng nhiệt khi cắt
 8. Mòn  và tuổi bền của dụng cụ cắt
 9. Dung dịch trơn nguội
Chương 5. TIỆN VÀ CÁC LOẠI DỤNG CỤ CẮT KHI TIỆN
 1. Công dụng và phân loại
 2. Các loại dụng cụ cắt khi tiện
 3. Quá trình cắt khi tiện
 4. Lựa chọn chế độ cắt hợp lý khi tiện
Chương 6.  PHAY VÀ CÁC LOẠI DỤNG CỤ CẮT KHI PHAY (DAO PHAY)
 1. Công dụng và đặc điểm
 2. Kết cấu và thông số hình học của dao phay
 3. Các yếu tố chế độ cắt và thông số hình học lớp cắt
 4. Phay thuận, phay nghịch
 5. Lực cắt khi phay
 6. Tuổi bền và tốc độ cắt khi phay
 7. Trình tự xác định chế độ cắt khi phay
Chương 7. GIA CÔNG LỖ VÀ CÁC LOẠI DỤNG CỤ GIA CÔNG LỖ KHOAN – KHOÉT – DOA
 1. Công dụng và phân loại
 2. Khoan và các loại mũi khoan
 3. Khoét và doa
Chương 8. CHUỐT VÀ DAO CHUỐT
 1. Sơ đồ và các yếu tố cắt khi chuốt
 2. Kết cấu dao chuốt
Chương 9. GIA CÔNG REN VÀ CÁC LOẠI DUGNJ CỤ GIA CÔNG REN
 1. Công dụng và các phương pháp gia công ren
 2. Tiện ren và dao tiện ren
 3. Cắt ren bằng taro và bàn ren
 4. Lực và mômem xoắn khi cắt ren bằng tarô và bàn ren
Chương 10. GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÁC LOẠI VÀ DỤNG CỤ CẮT RĂNG
 1. Nguyên lý cơ bản khi cắt bánh răng thân khai
 2. Cắt răng bằng dao phay đĩa môđun
 3. Cắt răng bằng dao phay lăn răng
 4. Cắt răng bằng dao xọc răng
Chương 11. MÀI VÀ DỤNG CỤ MÀI
 1. Công dụng và đặc điểm
 2. Đá mài cấu tạo và đặc tính
 3. Các dạng đá mài
 4. các dạng mài
 5. Chọn đá mài khi mài
Chương 12. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG PHI TRUYỀN THỐNG
 1. Đặc điểm và công dụng
 2. Gia công bằng tia nước áp suất cao có hạt mài
 3. Gia công bằng tia lửa điện – EDM (Electric Discbarge Machining)
 4. Gia công bằng chùm tia Laser (Laser Beam Machining – LBM)
 5. Gia công điện hóa (ECM) (Electrochemical Machining)

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook