NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ SỐ PHÁT THẢI DO XE BUÝT (TRƯỜNG HỢP TUYẾN XE BUÝT SỐ 26) PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ SỐ PHÁT THẢI DO XE BUÝT (TRƯỜNG HỢP TUYẾN XE BUÝT SỐ 26) PHÙ HỢP

VỚI ĐIỀU KIỆN HÀ NỘI

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ SỐ PHÁT THẢI DO XE BUÝT (TRƯỜNG HỢP TUYẾN XE BUÝT SỐ 26) PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HÀ NỘI 

 

 Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, văn hóa, kinh tế và khoa học kỹ thuật của Việt Nam. Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của Hà Nội tăng nhanh rõ rệt, trong đó hoạt động giao thông đã và đang phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Hà Nội và cả nước. Năm 2008, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 12-13% so với con số tăng trưởng trung bình của cả nước là khoảng 8-9%. Sự phát triển nóng về kinh tế, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh,… khiến Hà Nội đã và đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường trong đó có vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông. 

 Với lý do trên, việc lựa chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải do xe buýt phù hợp với điều kiện Hà Nội” là cần thiết. Đề tài sẽ xác định hệ số phát thải cho 01 tuyến xe buýt đặc trưng của Hà Nội. Đây sẽ là bước đệm mở ra các hướng nghiên cứu tính toán hệ số phát thải do xe buýt và các loại phương tiện giao thông khác trên cả nước.

 

 

hà nội

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Mục lục …………………………………………………………………… 1
Lời cam đoan ………………………………………………………….. 3
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………… 4
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt ……………………. 5
Danh mục các bảng …………………………………………………. 6
Danh mục các biểu đồ, hình vẽ…………………………………. 7
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………. 8
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ………………………………………… 11

1.1. Tổng quan ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông đô thị … 11 

1.1.2. Ô nhiễm môi trường không khí đô thị do hoạt động

GTVT ở Việt Nam …………………………………………………………………… 11

1.1.3. Ô nhiễm không khí đô thị ở Hà Nội do hoạt động

GTVT tại Hà Nội …………………………………………………………………….. 16

1.1.4. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người

và môi trường ……………………………………………………………………….. 19

1.2. Tổng quan về hoạt động giao thông đô thị Hà Nội ……………… 22

1.2.1. Sự phát triển của các phương tiện giao thông ………………… 22

1.2.2. Số lượng và phân loại các phương tiện giao thông

ở Hà Nội và Việt Nam ……………………………………………………………. 24

1.2.3. Đặc điểm nổi bật của sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội … 26

1.3. Tổng quan về phương tiện giao công cộng Hà Nội …………… 27

1.3.1. Dịch vụ vận tải công cộng ở Hà Nội ……………………………… 27

1.3.2. Đặc điểm của hệ thống xe buýt tại Hà Nội ……………………. 29

1.4. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu ……………………………………..  30 

CHƯƠNG II:
ĐẶC TÍNH, CƠ CHẾ HÌNH THÀNH, ẢNH HƯỞNG VÀ MỘT
SỐ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DIESEL … 31 

2.1. Thành phần khí thải và đặc điểm của động cơ Diezel ………. 31

2.1.1. Thành phàn khí thải của động cơ diesel ………………………. 31

2.1.2. Đặc điểm động cơ diesel ……………………………………………. 32

2.2. Cơ chế hình thành khí thải động cơ diesel ……………………… 33

2.2.1. Cơ chế hình thành NOx ……………………………………………….. 33

2.2.2. Cơ chế hình thành CO …………………………………………………. 34

2.2.3. Cơ chế hình thành HC …………………………………………………. 34

2.2.4. Cơ chế hình thành chất thải dạng hạt …………………………… 35 

2.2.5. Cơ chế hình thành bồ hóng ………………………………………….. 35

2.2.6. Cơ chế hình thành SO2 ………………………………………………… 35

2.3. Các ảnh hưởng của khí thải động cơ diesel …………………….. 38

CHƯƠNG III.
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÁT THẢI… 40

3.1. Khái niệm hệ số phát thải ……………………………………………….. 40 

3.2. Phương pháp luận xác định hệ số phát thải ……………………. 42

3.2.1. Phương pháp tiếp cận từ dưới lên ……………………………….. 42

3.2.2. Phương pháp tiếp cận từ trên xuống …………………………… 43

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số phát thải ……………………… 45

3.3.1. Điều kiện môi trường …………………………………………………. 45

3.3.2. Tải trọng của phương tiện ………………………………………….. 45

3.3.3. Mật độ phương tiện trên đường …………………………………. 46

3.3.4. Chu trình lái xe ………………………………………………………….. 46 

3.3.5. Vận tốc của phương tiện …………………………………………… 46 

3.4. Phương pháp xác định hệ số phát thải ………………………….. 47 

3.4.1. Các nghiên cứu ở Châu Mỹ ………………………………………… 47

3.4.2. Các nghiên cứu ở Châu Âu ………………………………………… 49 

3.4 3. Các nghiên cứu ở Châu Á ………………………………………….. 50 

3.4.4. Nghiên cứu ở Việt Nam ……………………………………………… 52 

CHƯƠNG IV:

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÁT THẢI CHO

TUYẾN XE BUÝT 26 VÀ KẾT QUẢ HỆ SỐ PHÁT THẢI …………… 53

4.1. Các đặc điểm của tuyến xe buýt 26 ………………………………. 53

4.2. Xây dựng phương pháp xác định hệ số phát thải ở Hà Nội … 58

4.3. Kết quả khảo sát vận tốc ………………………………………………. 62

4.3.1. Xác định vận tốc trung bình tại điểm dừng đỗ ……………. 63

4.3.2. Xác định vận tốc trung bình của xe buýt 26 ……………….. 64

4.4. Xác định hệ số phát thải của xe buýt tuyến số 26 ………….. 66

4.5. Tính phát thải của xe buýt trường hợp xe bị tắc đường …. 81

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU ………………….. 8
Tài liệu tham khảo ………………………………………………. 87
Phụ lục ………………………………………………………………. 88 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook