NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT SỬ DỤNG NƯỚC SÔNG ĐUỐNG CẤP CHO KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT SỬ DỤNG NƯỚC SÔNG ĐUỐNG CẤP CHO KHU

DÂN CƯ PHÍA TÂY HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT SỬ DỤNG NƯỚC SÔNG ĐUỐNG CẤP CHO KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 

 

 Thuận Thành là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Ninh ven dòng sông Đuống (sông Thiên Đức xưa). Thuận Thành nằm cách trung tâm thành phố Bắc Ninh khoảng hơn 10 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 25 km về phía tây nam. Phía bắc giáp với huyện Quế Võ và huyện Tiên Du được ngăn cách bởi sông Đuống, phía đông Thuận Thành giáp với huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, phía nam Thuận Thành giáp với tỉnh Hải Dương. 

 

 Đề tài:“Nghiên cứu thiết kế công trình cấp nước sinh hoạt sử dụng nước sông Đuống cấp cho khu dân cư phía Tây huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”. Khi hệ thống cấp nước được đưa vào sử dụng, không chỉ đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người dân trong khu vực mà còn góp phần giảm thiểu các bệnh liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng, điều kiện sống của người dân, tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước sông Đuống có hàm lượng cặn lơ lửng lớn để cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư phía Tây huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đạt yêu cầu theo quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

 

 

bắc ninh

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH ……………………………………..
DANH MỤC BẢNG BIỂU …………………………………..
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………
MỞ ĐẦU ………………………………………………………… 3
CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU ……………… 6

1.1. Tổng quan về huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh …….6

1.1.1. Vị trí địa lý …………………………………………………………… 6

1.1.2. Đặc điểm địa hình ……………………………………………….. 7

1.1.3. Đặc điểm khí hậu ………………………………………………… 7

1.1.4. Đặc điểm dân cư, kinh tế, xã hội …………………………... 9

1.1.5. Nhu cầu sử dụng nước tại khu vực nghiên cứu ………11

1.2. Hiện trạng tài nguyên nước khu vực nghiên cứu …….. 13

1.2.1. Hiện trạng tài nguyên nước mặt. …………………………. 13

1.2.2. Hiện trạng tài nguyên nước ngầm ………………………… 13

1.3. Tổng quan về phương pháp xử lý nước có hàm

lượng cặn lơ lửng lớn …………………………………………………… 14

1.3.1. Xử lý nước bằng phương pháp cơ học ………………….14

1.3.2. Xử lý nước bằng phương pháp hóa học …………………16

CHƯƠNG II:
CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC ….. 19

2.1. Tính toán, xác định quy mô, công suất ……………………… 19

2.1.1. Nhu cầu dùng nước sinh hoạt của khu dân cư ……….. 19

2.1.2. Lưu lượng cho các công trình khác ……………………….. 19

2.1.3. Công suất cấp nước của trạm ……………………………….. 20

2.2. Đánh giá chất lượng nước ………………………………………… 20

2.2.1. Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt khu dân cư ……… 20

2.2.2. Đánh giá chất lượng nước sông Đuống. ………………….. 21

2.3. Lựa chọn vị trí xây dựng hệ thống xử lý ……………………. 22

2.5. Nghiên cứu thực nghiệm ………………………………………….. 23

2.5.1. Cơ sở lý thuyết …………………………………………………….. 23

2.5.2. Thực nghiệm ……………………………………………………….. 24

2.6. Sơ đồ dây chuyền công nghệ lựa chọn …………………….. 34

2.6.1. Phân tích lựa chọn sơ đồ công nghệ ……………………… 34

2.6.2. Mô tả sơ đồ công nghệ …………………………………………. 35

CHƯƠNG III.
THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP …………………. 38

3.1. Chất lượng nước sau xử lý ………………………………………. 38

3.1.1. Chất lượng nước yêu cầu sau xử lý ……………………….. 38

3.1.2. So sánh các chỉ tiêu …………………………………………….. 39

3.1.3. Xác định mức độ kiềm hóa ………………………………….. 39

3.2. Tính toán các công trình trong dây chuyền

công nghệ ……………………………………………………………………… 40

3.2.1. Công trình thu …………………………………………………….. 40

3.2.2. Lượng hóa chất cần dùng. …………………………………… 47

3.2.3. Bể hòa trộn và bể tiêu thụ phèn ……………………………. 47

3.2.4. Bể trộn cơ khí ……………………………………………………… 50

3.2.5. Bể phản ứng cơ khí ……………………………………………… 52

3.2.6. Bể lắng li tâm ……………………………………………………… 55

3.2.7. Bể lọc nhanh trọng lực…………………………………………. 61

3.2.8. Khử trùng …………………………………………………………… 69

3.2.9. Bể chứa nước sạch …………………………………………….. 70

3.2.10. Hồ lắng – sân phơi bùn ……………………………………… 71

3.3. Trạm bơm cấp II ………………………………………………………. 72

3.3.1. Ống hút, ống đẩy …………………………………………………. 72

3.3.2. Bơm cấp nước sinh hoạt ……………………………………… 72

3.4. Quy trình vận hành hệ thống ……………………………………. 74

CHƯƠNG IV. KHÁI TOÁN KINH TẾ……………………. 76

4.1. Chi phí xây dựng công trình ban đầu ……………………….. 76

4.1.1 Chi phí xây dựng công trình thu và trạm bơm cấp I … 76

4.1.2. Chi phí xây dựng trạm xử lý ………………………………….. 76

4.1.3. Chi phí xây dựng trạm bơm cấp II. ………………………… 77

4.1.4. Tổng chi phí xây dựng ban đầu …………………………….. 78

4.2. Suất đầu tư xây dựng dự án …………………………………….. 78

4.3. Các chi phí khác ………………………………………………………. 78

4.3.1. Chi phí khấu hao: …………………………………………………. 78

4.3.2. Chi phí công nhân ………………………………………………… 78

4.3.3. Chi phí điện năng tiêu thụ: ……………………………………. 78

4.3.4. Chi phí hóa chất sử dụng: …………………………………….. 79

4.3.5. Tổng chi phí quản lý vận hành hàng năm: ……………… 80

4.3.6. Giá thành xử lý 1m3 nước: ……………………………………. 80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………… 81

Kết luận ………………………………………………………………………….. 81

Kiến nghị ………………………………………………………………………… 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………….. 83

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook