NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH SIÊU OXY HÓA VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN- NGUYỄN THỊ THANH HẢI

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH SIÊU OXY HÓA VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH SIÊU OXY HÓA VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

 

 

 Quá trình hoạt hóa điện hóa được thực hiện khi dung dịch nước có độ khoáng hóa thấp tương đương với nước uống bình thường dưới tác động của một điện trường đơn cực trong buồng điện hóa có màng ngăn được đưa lên trạng thái kích thích giả bền với các thông số hóa-lý khác thường, thay đổi theo thời gian và dần phục hồi về trạng thái bền nhiệt động học. Các chất lỏng sau khi được xử lý điện hóa trong một điện trường đơn cực ở trạng thái giả bền được gọi là dung dịch HHĐH, công nghệ điều chế và ứng dụng chúng được gọi là công nghệ HHĐH.  

 Để thực hiện các quá trình HHĐH dung dịch có độ khoáng hóa thấp, nhiều hệ thống điện hóa đặc biệt đã được nghiên cứu chế tạo ở nước Nga và nhiều nước trên thế giới. Bộ phận chủ yếu để tạo thành dung dịch HHĐH là các buồng điện hóa có màng ngăn tạo thành hai khoang anốt và catốt rất hẹp cho dung dịch nước chảy qua, với tên gọi là FEM (chữ viết tắt trong tiếng Anh của cụm từ flow-through electrolitic module). Các tính chất hóa-lý của dung dịch HHĐH được tạo thành phụ thuộc vào cấu tạo của các FEM, vì vậy các công ty độc lập chế tạo thiết bị HHĐH đều cần chế tạo FEM của riêng mình trước tiên.

 

 

BỆNH VIỆN

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG I.
TỔNG QUAN ……………………………………………………………. 6

1.1. Dung dịch siêu oxy hóa và đặc tính của nó …………………………. 6

1.1.1. Giới thiệu về dung dịch siêu oxy hóa ……………………………….. 6

1.1.2. Một số phương pháp điều chế dung dịch HHĐH ……………… 19

1.1.3. Tình hình nghiên cứu nước siêu oxy hóa trong nước ………… 25

1.2. Nước thải bệnh viện và đặc trưng ô nhiễm ………………………… 32

1.2.1. Đặc điểm ô nhiễm nước thải bệnh viện …………………………… 32

1.2.2. Tiêu chuẩn vi sinh đối với nước thải y tế …………………………. 36

1.3. Các phương pháp khử trùng nước thải bệnh viện ……………… 37

1.3.1. Công nghệ khử trùng bằng các hợp chất chứa clo …………… 37

1.3.2. Công nghệ khử trùng bằng ozon …………………………………….. 38

1.3.3. Công nghệ khử trùng bằng tia cực tím (UV) …………………….. 40

1.3.4. Khử trùng nước thải bệnh viện bằng dung dịch hoạt hóa điện hóa … 41

CHƯƠNG II.
ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ………… 46

2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………….. 46

2.2. Phương pháp hoàn thiện công nghệ điều chế dung dịch siêu oxy hóa … 46

2.2.1. Phương pháp khảo sát các tính năng chủ yếu của công nghệ hấp

thụ hỗn hợp khí ướt để điều chế dung dịch siêu oxy hóa …………… 46

2.2.2. Nghiên cứu khả năng lưu trữ và sự ổn định trong quá trình lưu trữ

của dung dịch siêu oxy hóa ……………………………………………………… 51

2.2.3. Chế tạo thiết bị sản xuất dung dịch siêu oxy hóa ……………… 52

2.2.4. Các phương pháp xác định thông số của dung dịch siêu oxy hóa … 54

2.3. Phương pháp nghiên cứu ứng dụng dung dịch siêu oxy hóa để

khử trùng nước thải bệnh viện ………………………………………………… 54

2.3.1. Phương pháp đánh giá hiệu lực khử trùng của dung dịch siêu oxy hóa… 55

2.3.2. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của giá trị pH, amoni, COD và BOD5

trong nước thải đến hiệu lực khử trùng của dung dịch siêu oxy hóa … 56

2.3.3. So sánh sự tạo thành THMs khi dùng supowa với các chất khử

trùng khác ………………………………………………………………………………. 59

2.3.4. Nghiên cứu ứng dụng dung dịch siêu oxy hóa để khử trùng nước

thải bệnh viện …………………………………………………………………………. 59

2.4. Vật liệu sử dụng ………………………………………………………………… 60

2.5. Kỹ thuật sử dụng ……………………………………………………………….. 61

CHƯƠNG III.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ……………………………………….. 65

3.1. Điều chế dung dịch siêu oxy hóa ……………………………………….. 65

3.1.1. Điều chế dung dịch siêu oxy hóa có độ khoáng hóa thấp sử dụng

phương pháp quay vòng catolit ……………………………………………….. 65

3.1.2. Điều chế dung dịch siêu oxy hóa theo phương pháp không quay

vòng catolit ……………………………………………………………………………. 75 

3.1.3. Nghiên cứu khả năng lưu trữ và sự thay đổi chất lượng dung dịch

siêu oxy hóa trong quá trình lưu trữ …………………………………………. 83

3.1.4. Nhận xét chung …………………………………………………………….. 91

3.2. Nghiên cứu cải tiến thiết bị điều chế dung dịch siêu oxy hóa supowa … 92

3.2.1. Thiết kế công nghệ ……………………………………………………….. 92

3.2.2. Chế tạo thiết bị ……………………………………………………………… 96

3.2.3. Thử nghiệm thiết bị ………………………………………………………. 97

3.2.4. Nhận xét chung …………………………………………………………….. 98

3.3. Nghiên cứu ứng dụng dung dịch siêu oxy hóa khử trùng nước

thải bệnh viện …………………………………………………………………………. 99

3.3.1. Hiệu lực khử trùng của dung dịch siêu oxy hóa trên một số chủng

vi sinh gây bệnh thường có trong nước thải bệnh viện ……………… 99

3.3.2. Ứng dụng supowa để khử trùng nước thải bệnh viện ………. 113

3.3.3. Nhận xét chung …………………………………………………………….. 129

KẾT LUẬN CHUNG ………………………………………………….. 130
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ…………… 132
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………….. 134 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook