Luận văn tốt nghiệp Xử lý nước thải chăn nuôi heo

Luận văn tốt nghiệp Xử lý nước thải chăn nuôi heo

I. GIỚI THIỆU VỀ Luận văn tốt nghiệp Xử lý nước thải chăn nuôi heo 

 

 Từ thời xa xưa, chăn nuôi đã gắn liền với đời sống con người. Nó giải quyết một trong những nhu cầu cơ bản của con người như ăn, mặc, ở,… Ban đầu chăn nuôi chỉ có ở quy mô gia đình nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm động vật hay sức kéo cho trồng trọt. Cùng với sự phát triển của xã hội, dân số ngày càng tăng nhanh, chăn nuôi phát triển với quy mô lớn hơn, tập trung hơn để đáp ứng nhu cầu càng ngày càng cao của con người.

 Bên cạnh những mặt tích cực, vấn đề môi trường do ngành chăn nuôi gây ra được dư luận và các nhà làm công tác môi trường quan tâm. Ở các nước có nền chăn nuôi công nghiệp phát triển mạnh như Hà Lan, Anh, Mỹ,… thì đây là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn nhất.

 

 

 

luận văn tốt nghiệp

 

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Chương 1. Tổng quan

1.1. Tổng quan về ngành chăn nuôi

1.2. Tổng quan về trại chăn nuôi heo hậu bị- xuân thọ III

1.2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế ở địa phương

1.2.1.1. Vị trí trại chăn nuôi

1.2.1.2. Điều kiện tự nhiên

1.2.1.3. Điều kiện kinh tế

1.2.2. Tình hình chăn nuôi ở trại

1.2.3. Quy trình chăn nuôi heo

1.2.4. Nhu cầu sử dụng nước

1.2.5. Hiện trạng môi trường tại trại chăn nuôi

1.2.5.1. Môi trường đất

1.2.5.2. Môi trường không khí

1.2.5.3. Môi trường nước

Chương 2.
Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi

2.1. Các phương pháp xử lý mùi hôi và phân gia súc

2.1.1. Các phương pháp xử lý mùi hôi

2.1.2. Các phương pháp xử lý phân gia súc

2.2. Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo

2.2.1. Thành phần, tính chất nước thải chăn nuôi heo

2.2.2. Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo

2.3. Phương pháp xử lý cơ học

2.4. Phương pháp xử lý hóa lý

2.5. Phương pháp xử lý sinh học

2.5.1. Phương pháp xử lý hiếu khí

2.5.2. Phương pháp xử lý kỵ khí

2.5.3. Các hệ thống xử lý nhân tạo bằng phương pháp sinh học

2.5.3.1. Xử lý theo phương pháp hiếu khí

2.5.3.2. Xử lý theo phương pháp kỵ khí

2.5.4. Các hệ thống xử lý tự nhiên bằng phương pháp sinh học

2.5.4.1. Hồ sinh học

2.5.4.2. Cánh đồng tưới

2.5.4.3. Xả nước thải vào ao, hồ, sông suối

2.6. Các quy trình xử lý chất thải chăn nuôi tham khảo

2.6.1. Đối với quy mô hộ gia đình

2.6.2. Đối với cơ sở chăn nuôi thương phẩm quy mô nhỏ

2.6.3. Đối với cơ sở chăn nuôi thương phẩm quy mô vừa và lớn

Chương 3.
Cơ sở lý luận của chương trình nghiên cứu

3.1. Đặt vấn đề 

3.2. Mục đích nghiên cứu

3.3. Cơ sở khoa học của nghiên cứu

3.3.1. N và các hợp chất của N có trong nước thải

3.3.2. Đánh giá ảnh hưởng của N đối với môi trường

3.3.2.1. N gây phú dưỡng hóa

3.3.2.2. Độc tính của N có trong nước thải

3.3.3. Phương pháp sinh học khử N

3.3.4. Cơ sở lựa chọn hồ sinh học cho mô hình nghiên cứu

3.3.5. Ứng dụng thực vật nước để xử lý nước thải

3.3.6. Ứng dụng lục bình để xử lý nước thải

Thời gian lưu nước

Chương 4.
Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải chăn
nuôi heo bằng hồ sinh học

4.1. Mô hình và phương pháp nghiên cứu

4.1.1. Điều kiện thí nghiệm

4.1.2. Mô hình thí nghiệm

4.1.3. Phương pháp nghiên cứu

4.1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

4.1.3.2. Phương pháp vận hành

4.1.3.3. Lấy mẫu và phân tích

4.1.4. Phương pháp phân tích, đánh giá và xử lý số liệu

4.2. Kết quả thực nghiệm

4.2.1. Kết quả nghiên cứu trên mô hình hồ tùy nghi

4.2.2. Kết quả nghiên cứu trên mô hình hồ hiếu khí 1

Chương 5.
Kết luận, kiến nghị và đề xuất công nghệ phù hợp

5.1. Kết luận

5.2. Kiến nghị

5.3. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải phù hợp với trại xuân thọ III

5.3.1. Những yếu tố quan trọng khi lựa chọn công nghệ xử lý nước

5.3.2. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải cho trại chăn nuôi xuân thọ

Chương 6. Phụ lục hình ảnh

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook