Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Trần Cẩm Vân

I. Giới thiệu Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Trần Cẩm Vân

Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Trần Cẩm Vân cung cấp các kiến thức cơ bản về vi sinh vật nhằm giúp chúng ta đưa ra được những mặt có lợi và hạn chế những mặt gây hại của vi sinh vật, đặt biệt là trong bảo vệ môi trường.

Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường - Trần Cẩm Vân
Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Trần Cẩm Vân

II. MỤC LỤC

Chương I.  ĐẠI CƯƠNG VỀ VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG
1. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường

1.1.  Môi trường đất và sự phân bố của vi sinh vật trong đất

1.1.1.  Môi trường đất

1.1.2.  Sự phân bố của vi sinh vật trong đất và môi quan hệ giữa các nhóm vi sinh vật

1.1.3.  Môi quan hệ giữa đất, vi sinh vật và thực vật

1.2. Môi trường nước và sự phân bố của vi sinh vật trong nước

1.2.1.  Môi trường nước

1.2.2.  Sự phân bố của vi sinh vật trong các môi trường nước

1.3 Môi trường không khí và sự phân bố của vi sinh vật trong không khí

2. Các nhóm vi sinh vật chính

2.1. Virus

2.1.1.  Đặc điểm chung

2.1.2.  Hình thái và cấu trúc của visus

2.1.3.  Quá trình hoạt động của virus trong tê bào chủ

2.1.4.  Hiện tượng Interzerence và ứng dụng của nó

2.1.5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của virus

2.2. Vi khuẩn

2.2.1.  Đặc điểm chung

2.2.2.  Hình thái và kích thước

2.2.3.  Cấu tạo tê bào

2.2.4.  Sinh sản vủa vi khuẩn

2.2.5.  Ý nghĩa thực tiẽn của vi khuẩn

2.3. Xạ khuẩn

2.3.1.  Đặc điểm chung

2.3.2.  Hình thái và kích thước

2.3.3.  Cấu tạo tê bào

2.3.4.  Sinh sản

2.3.5.  Ý nghía thực tiễn của xạ khuẩn

2.4. Vi nấm

2.4.1.  Nấm men

2.4.2.  Nấm mốc

3. Cơ sở vi sinh vảt hoc của các quá trình chuyên hóa vật chất

3.1.      Dinh dưỡng vi sinh vật

3.1.1.  Nhu cầu về các chất dinh dường ở vi sinh vật

3.1.2.  Các kiểu dinh dường ỏ vi sinh vật

3.1.3.  Cơ chê vận chuyển thức ăn vào tế bào vi sinh vật

3.2.      Trao đổi chất và trao đổi năng lượng

Chương 2. KHẢ NĂNG CHUYÊN HÓA VẬT CHẤT CỦA VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
1. Khả năng chuyển hoá các hợp chất cacbon trong môi trường tự nhiên

1.1. Vai trò của VI sinh vật trong vòng tuần hoàn cacbon

1.2. Sự phân giải xenluloza

1.2.1.  Xenluloza trong tự nhiên

1.2.2. Cơ chê của quá trình phân giải xenluloza nhờ vi sinh vật

1.2.3.  Vi sinh vật phân hủy xenluloza

1 3. Sự phân giải tinh bột

1.3.1.  Tinh bột trong tự nhiên

1.3.2.  Cơ chê của quá trình phân giải tinh bột nhờ vi sinh vật

1.3.3. Vi sinh vật phân giải tinh bột

1.4. Sự phân giải đường đơn          

1.4.1.  Sự phân giải dường nhò các quá trình lên men

1.4.2.  Sự phân giải đường nhò các quá trình ôxy hóa

1.4.3.  Sự cô định C02

2.Khả năng chuyến hóa các hợp chất nitơ trong môi trường tư nhiên của vi sinh vật

2.1. Vòng tuần hoàn nitơ trong tự nhiên

2.2. Quá trình amôn hoá

2.2.1.  Sự amôn hoá urê Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường

2.2.2.  Sự amôn hoá prôtêin

2.3.      Quá trinh nitrat hoá

2.3.1.  Giai đoạn nitrit hoá

2.3.2.  Giai đoạn nitrat hoá

2.4.      Quá trình phân nitrat hoá

2.5.      Quá trinh cô định nitơphân tử

2.5.1.  Cơ chế của quá trình cố định nitơ phân tử.

2.5.2.  Vi sinh vật cô định nitơ

3.Khả năng chuyển hóa các hợp chát photpho và lưu huỳnh của vi sinh vật

3.1.      Sự chuyên hóa các hợp chất photpho

3.1.1.  Vòng tuần hoàn photpho trong tự nhiên

3.1.2.  Sự phân giải lân hữu cơ do vi sinh vật

3.1.3.  Sự phân giải lân vô cơ do vi sinh vật

3.2.      Sự chuyên hóa các hợp chất lưúr huỳnh

3.2.1.  Vòng tuần hoàn lưu huỳnh trong tự nhiên

3.2.2.  Sự ôxy hóa các hợp chất lưu huỳnh

3.2.3.  Sự khử các hợp chất vô cơ do vi sinh vật

Chương 3. Ô NHIỄM VI SINH VẬT
1.Nguyên nhân của vấn đê ô nhiễm vi sinh

1.1.      Vân đề chất thải của các bệnh viện

1.2.      Vấn đề chất thải sinh hoạt và vệ sinh đô thị

  1. 2.Nhiễm trùng và khả năng chống đỡ của cơ thể

2.1.      Sự nhiễm trũng và khả năng gảy bệnh của vi sinh vật

2.1.1.  Độc lực

2.1.2.  Số lượng vi sinh vật

2.1.3.  Đường thâm nhập vào cơ thể

2.2.      Khả năng chông đỡ của cơ thể

2.2.1.  Khả năng miễn dịch Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường

2.2.2.  Trạng thái của cơ thể

2.2.3.  Môi trường sông

3. Một số vi sinh vật gây bệnh chính

3.1.      Nhóm vi sinh vật gảy bệnh đường ruột

3.1.1.  Trực khuẩn đại tràng Escherichia coli

3.1.2.  Trực khuẩn lỵ

3.1.3.  Trực khuẩn thương hàn Salmonella

3.2.      Nhóm vi khuân gây bệnh đường hô hấp

3.2.1.  Trực khuẩn lao

3.2.2.  Cầu khuẩn phổi

3.2.3.  Trực khuẩn bạch cầu

3.3.      Một sô vi khuân gày bệnh khác

3.3.1.  Cầu khuẩn màng não Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường

3.3.2.  Trực khuẩn dịch hạch

3.3.3.  Trực khuẩn độc thịt

3.4.      Nhóm virus gây bệnh ở người

3.4.1.  Virus HIV

3.4.2.  Virus dại

3.4.3.  Virus cúm

3.4.4.  Virus đậu mùa

3.4.5.  Virus thủy đậu và bệnh zona

4.Vi sinh vật chỉ thi ô nhiễm

4.1.      Escherichia coli

4.2.      Streptococcus

4.3.      Clostridium

Link download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình khác

4.3/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook