Giáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụng

Giáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụng 

Giáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụng
Giáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụng

I. Giới thiệu Giáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụng

Giáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụng được biên soạn theo yêu cầu giảng dậy môn học ôtô máy kéo và xe chuyên dụng cho sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí. Nội dung của cuốn sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, kỹ sư hoạt động trong chuyên ngành xe máy nói chung.

Giáo trình giới thiệu một số nguyên lý cấu tạo và làm việc thường gặp của các hệ thống và cơ cấu trên ôtô máy kéo, để minh họa cho nguyên lý kết cấu và làm việc của một số hệ thống, trong tài liệu có dẫn chứng cấu tạo cụ thể của một số cơ cấu mang tính chất minh họa.

II. Mục lục

Chương I. KHÁI NIỆM VỀ ÔTÔ MÁY KÉO VÀ XE CHUYÊN DỤNG

1.1. Khái niệm chung về ôtô máy kéo và xe chuyên dụng

1.1.1. Khái niệm chung

1.1.2. Phân loại ôtô máy kéo và xe chuyên dụng

1.1.2.1. Phân loại máy kéo

1.1.2.2. Phân loại ôtô

1.1.2.3. Phân loại xe chuyên dụng

1.2. Các bộ phận chính trên ôtô máy kéo

1.3. Bố trí các bộ phận chính trên ôtô máy kéo

1.3.1. Bố trí động cơ trên ôtô máy kéo

1.3.2. Bố trí hệ thống truyền lực

1.3.2.1. Bố trí hệ thống truyền lực trên ôtô

1.3.2.2. Bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo

1.4. Mômem, tỷ số truyền và hiệu suất của hệ thống truyền lực

Chương II. LY HỢP

2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại ly hợp

2.1.1. Nhiệm vụ

2.1.2. Yêu cầu đối với ly hợp

2.1.3. Phân loại ly hợp

2.2. Ly hợp ma sát

2.2.1. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của ly hợp ma sát

2.2.2. Cơ cấu điều khiển ly hợp

2.2.3. Đặc điểm cấu tạo các chi tiết chính của ly hợp ma sát

2.2.4. Ly hợp ma sát ép bằng lực ly tâm

2.2.5. Ly hợp với bánh đà hai khối lượng

2.4. Ly hợp điện tử

Chương III. HỘP SỐ

3.1. Khái niệm chung

3.2. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hộp số

3.2.1. Nhiệm vụ

3.2.2. Yêu cầu đối với hộp số

3.2.3. Phân loại hộp số

3.3. Cấu tạo của hộp số chính cơ học

3.3.1. Sơ đồ động học của HSC

3.3.2. Cơ cấu điều khiển hộp số

DOWNLOAD

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook