GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGUỘI SỬA CHỮA- BÙI XUÂN DOANH

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGUỘI SỬA CHỮA- BÙI XUÂN DOANH

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGUỘI SỬA CHỮA 

 

Hiện nay, nhu cầu giáo trình dạy nghề để phục vụ cho các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trên phạm vi toàn quốc ngày một tăng, đặc biệt là những giáo trình đảm bảo tính khoa học, hệ thống, ổn định và phù hợp với điều kiện thực tế công tác dạy nghề ở nước ta. Trước nhu cầu đó, Nhà xuất bản Lao đọng- Xã hội tổ chức xây dựng” Tủ sách Dạy nghề” nhằm biên soạn, tập hợp và chọn lọc các giáo trình tiên tiến đang được giảng dạy tại một số trường có bề dày truyền thống thuộc các ngành nghề khác nhau để xuất bản.

 

Giáo trình” Lý thuyết chuyên môn Nguội sửa chữa”  được biên soạn dựa theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được tác giả cụ thể hóa bằng chương trình chi tiết. Nội dung của giáo trình nhằm trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật chuyên môn nguội sửa chữa phục vụ cho việc giảng dạy và đào tạo công nhân kỹ thuật ở các trường nghề hoặc các trung tâm dạy nghề.

 

Giáo trình gồm 6 chương:

Chương 1: Kế hoạch sửa chữa máy- Sửa chữa bộ truyền.

Chương 2: Sửa chữa thân máy- trục- gối đỡ.

Chương 3: Sửa chữa hệ thống thủy lực.

Chương 4: Sửa chữa máy tiện vạn năng.

Chương 5: Sửa chữa máy khoan- phay- bào.

Chương 6: Sửa chữa máy mài.

 Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong được bạn đọc, các nhà chuyên môn góp ý để giáo trình được hoàn thiện hơn.

GT LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGUỘI SỬA CHỮA

 

 

II. MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH SỬA CHỮA MÁY- SỬA CHỮA BỘ TRUYỀN

Bài 1: Giới thiệu một số nét về công tác sửa chữa

Bài 2: Bậc phức tạp sửa chữa

Bài 3: Các hình thức tổ chức sửa chữa

Bài 4: Then và then hoa

Bài 5: Sửa chữa mối ghép ren

Bài 6: Các dạng bộ truyền đai sai hỏng và cách sửa chữa

Bài 7: Sửa chữa bộ truyền xích

Bài 8: Sửa chữa bộ truyền bánh răng

Bài 9: Các dạng hỏng bộ truyền bánh vít, trục vít

Câu hỏi ôn tập chương 1

CHƯƠNG 2: SỬA CHỮA THÂN MÁY, TRỤC, GỐI ĐỠ

Bài 1: Phương pháp sửa chữa chi tiết cụm máy và máy

Bài 2: Các dạng hỏng của thân máy

Bài 3: Các dạng sai hỏng của đường dẫn hướng

Bài 4: Sửa chữa đường dẫn hướng

Bài 5: Các dạng hỏng ổ trượt, phương pháp sửa chữa

Bài 6: Sửa chữa bạc, ổ trượt

Bài 7: Các dạng hỏng của trục

Bài 8: Sửa chữa trục

Bài 9: Các loại ổ lăn, sai hỏng và sửa chữa

Bài 10: Kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh ổ lăn

Câu hỏi ôn tập chương 2

CHƯƠNG 3: SỬA CHỮA HỆ THỐNG THỦY LỰC

Bài 1: Các dạng hỏng bơm Piston, biện pháp sửa chữa

Bài 2: Sửa chữa bơm Píton

Bài 3: Sửa chữa bơm cánh quạt

Bài 4: Sửa chữa bơm bánh răng

Bài 5: Sửa chữa xilanh truyền lực

Bài 6: Sửa chữa xilanh Piston chịu lực

Bài 7: Sai hỏng bầu lọc, biện pháp sửa chữa

Bài 8: Sai hỏng ở các loại van, biện pháp sửa chữa

Câu hỏi ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4: SỬA CHỮA MÁY TIỆN VẠN NĂNG

Bài 1: Đánh giá độ chính xác tĩnh máy tiện

Bài 2: Biện pháp kiểm tra độ đảo trục chính máy tiện

Bài 3: Sai hỏng ụ động, biện pháp sửa chữa

Bài 4: Những sai hỏng ở bàn xe dao ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Bài 5: Ảnh hưởng của hộp xe dao

Bài 6: Sửa chữa băng máy

Câu hỏi ôn tập chương 4

CHƯƠNG 5: SỬA CHỮA MÁY KHOAN- PHAY- BÀO

Bài 1: Phương pháp kiểm tra độ chính xác tĩnh của máy khoan

Bài 2: Kiểm tra sai hỏng, sửa chữa trục máy khoan

Bài 3: Các dạng hỏng ở hộp bước tiến

Bài 4: Phương pháp kiểm tra độ chính xác tĩnh trục máy phay

Bài 5: Sửa chữa hệ thống đĩa lỗ máy phay, trục máy khoan

Bài 6: Sửa chữa cơ cấu vô cấp

Bài 7: Sửa chữa hệ thống  Culit máy bào

Bài 8: Phương pháp kiểm tra độ chính xác tĩnh máy bào ngang

Bài 9: Hiệu chỉnh độ dơ mặt trượt đầu bào ngang

Câu hỏi ôn tập chương 5

CHƯƠNG 6: SỬA CHỮA MÁY MÀI

Bài 1: Sửa chữa máy mài thô

Bài 2: Những hiện tượng sai hỏng của máy mài tròn

Câu hỏi ôn tập chương 6

 

 

 Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook