NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH TẠO BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH TẠO BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI ,SINH VẬT BỔ… Xem thêm

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN CỰ ĐÀ BẰNG BÃI LỌC TRỒNG CÂY

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN CỰ ĐÀ BẰNG BÃI LỌC TRỒNG CÂY   I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN CỰ ĐÀ BẰNG BÃI LỌC TRỒNG CÂY    Ở Việt Nam… Xem thêm

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG AN TOÀN NƯỚC MƯA CHO SINH HOẠT TẠI MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG AN TOÀN NƯỚC MƯA CHO SINH HOẠT TẠI MỘT SỐ HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI   I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG AN TOÀN NƯỚC MƯA CHO SINH HOẠT TẠI MỘT SỐ… Xem thêm

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ BẰNG CÔNG NGHỆ CẤP KHÍ TẦNG SÂU

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ BẰNG CÔNG NGHỆ CẤP KHÍ TẦNG SÂU   I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG… Xem thêm

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XENLULOZƠ TRONG THÂN CÂY ĐAY ĐỂ LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XENLULOZƠ TRONG THÂN CÂY ĐAY ĐỂ LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XENLULOZƠ TRONG THÂN CÂY ĐAY ĐỂ LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC     Hiện… Xem thêm

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DDT TẠI XÃ ĐỊNH TRUNG, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DDT TẠI XÃ ĐỊNH TRUNG, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM… Xem thêm

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHỬ MẶN NƯỚC BIỂN CỦA HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SỬ DỤNG MÀNG LỌC THẨM THẤU CHUYỂN TIẾP (FO)

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHỬ MẶN NƯỚC BIỂN CỦA HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SỬ DỤNG MÀNG LỌC THẨM THẤU CHUYỂN TIẾP (FO) I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHỬ MẶN NƯỚC… Xem thêm