giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

I.GIỚI THIỆU

giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp chủ yếu tập trung vào các vấn đề ô nhiễm môi trường và công nghệ xử lý các loại chất thải phát sinh do các hoạt động công nghiệp, nội dung cuốn sách được chia 3 phần:

Phần một trình bày các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệpcác phương pháp bảo vệ khí quyển. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các quá trìnhthiết bị xử lý bụi, các oxit lưu huỳnh, carbon, nitơ, các halogen và hydrocacbon.

Phần hai giới thiệu các phương pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước, xác định các chất ô nhiễm nướccác phương pháp xử lý nước thải công nghiệp cũng như một Sờ công trình xử lý nước thải đã được áp dụng trong thực tế.

Phần ba trình bày các phương pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp, các quy trình công nghệ xử lý theo hướng tận dụng một số chất thải rắn điển hình.

giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp
giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

II.MỤC LỤC 

Chương 1. Các khái niệm về môi trường

1.1.    Môi trường

1.2.    Ô nhiễm môi trường

1.3.    Các chất và nguồn ô nhiễm cơ bản – tác hại của chúng

1.4.    Quản lý chất lượng môi trường

Phần A: XỬLÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 2. Các phương pháp xử lý khí thải giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

2.1.    Nguồn gốc ô nhiễm không khí

2.2.    Phân loại chất thải trong khí thải công nghiệp

2.3.    Phương pháp xác định chất ô nhiễm trong không khí

2.4.    Các phương pháp xử lí khí thải

2.5.    Hiệu quả xử lý khí thải

Chương 3. Xử lý AEROSOL

3.1.    Phương pháp khô

3.2.    Thiết bị lọc bụi

3.3.    Phương pháp ướt

3.4.    Thiết bị lọc điện

3.5.    Thư hồi sương mù

3.6.    Chọn thiết bị xử lí bụi  4

Chương 4. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

4.1.    Cơ sở lý thuyết của quá trình hâp thụ

4.2.    Hấp thụ SO2

4.3.    Hấp thụ H2S, CS2, RSH

4.4.    Hấp thụ các Oxit Nitơ

4.5.    Hấp thụ Halogen và các hợp chất của chúng

4.6.    Hấp thụ COx
Chương 5. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ

5.1.    Phương pháp hấp phụ và các chất hấp phụ

5.2.    Phương pháp tái sinh

5.3.    Hấp phụ hơi dung môi

5.4.    Hấp phụ các oxit nitơ (NOx)

5.5.    Hấp phụ SO2

5.6.    Hấp phụ các Halogen và hợp chất của chúng

5.7.    Hấp phụ H2S và các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh

5.8.    Xử lí các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh

5.9.    Xử lí hơi thủy ngân

5.10.  Khử mùi của khí bằng phương pháp hấp phụ

Chương 6. Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác

6.1.    Cơ sở lý thuyết của phản ứng xúc tác

6.2.    Xử lí NOx

6.3.    Xử lí SO2 bằng xúc tác

6.4.    Xử lí các hợp chất hữu cơ bằng xúc tác

6.5.    Xử lí CO bằng xúc tác

6.6.    Xử lí bằng phương pháp đốt cháy trực tiếp

Chương 7. Sự phát tán chất thải vào khí quyển

7.1.    Phát tán khí thải vào khí quyển

7.2.    Ảnh hưởng của các yếu tố khí quyển lên sự phát tán

7.3.    Phương trình phát tán ô nhiễm

7.4.    Sự bồ trí nguồn thải và đối tượng cần bảo vệ

Chương 8. Một số hệ thông xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng trong thực tế

8.1.    Xử lý khí thải lò hơi

8.2.    Xử lý khí thải lò nâu đúc kim loại

8.3.    Xử lý khí thải lò nấu nước tương

8.4.    Xử lý khí thải nhà máy cán luyện cao su

8.5.    Xử lý khí thải từ máy dập nhôm

8.6.    Xử lý khí thải sản xuất thuốc trừ sâu

8.7.    Xử lý khí thải NOx của nhà máy phát điện

Phần B. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 9. Các khái niệm cơ bản về nước

9.1. Tài nguyên nước

9.2.    Ô nhiễm nước

9.3.    Phân loại nước theo mục đích sử dụng

9.4.    Các nguồn gây ô nhiễm nước

9.5.    Các chất gây ô nhiễm nước

9.6.    Phương pháp khống chế ô nhiễm nước

9.7.    Các phương pháp làm sạch nước thải

Chương 10. Tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải

10.1.  Lọc qua và lắng tụ

10.2.  Loại tạp chất nổi

10.3.  Lọc

10.4.  Tách các hạt lơ lửng dưới tác dụng của lực li tâm và lực nén ép

Chương 11. Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá lý

11.1.  Phương pháp đông tụ và keo tụ

11.2.  Tuyển nổi

11.3.  Hâp phụ

11.4.  Trao đổi ion

11.5.  Thẩm thâu ngược và siêu lọc

11.6.  Nhả hấp thụ, tẩy uế và khử khí độc

11.7.  Các phương pháp điện hóa

11.8.  Trích li

Chương 12. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

12.1.  Trung hòa

12.2.  Oxi hóa khử

12.3.  Loại các lon kim loại nặng

Chương 13. Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá sinh

13.1.  Tình hình chung giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

13.2.  Quy luật phân rã các chất hữu cơ

13.3.  Sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên vận tốc oxi hóa sinh học

13.4.  Xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên

13.5.  Xử lý nước thải trong các công trình nhân tạo

Chương 14. Xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt

14.1.  Cô đặc nước thải

14.2.  Tách chất ra khỏi dung dịch đậm đặc

14.3.  Khử độc bằng phương pháp oxi hóa nhiệt

Chương 15. Một số công nghệ xử lý nước thải

15.1.  Xử lý nước thải chăn nuôi heo

15.2.  Xử lý nước thải tinh bột mì

15.3.  Xử lý nước thải xi mạ

15.4.  Xử lý nước rỉ rác

15.5.  Xử lý nước thải dệt nhuộm giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

15.6.  Xử lý nước thải thuộc da

15.7.  Xử lý nước thải sản xuất  DOP

15.8.  Xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún

15.9.  Xử lý nước thải chế biến mủ cao su

15.10. Xử lý nước thải sản xuất thuốc trừ sâu

15.11. Xử lý nước thải sản xuất bia nhà máy bia Việt Nam

15.12. Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung

Phần C: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

Chương 16. Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp

16.1.  Nguồn gốc chất thải rắn

16.2.  Quản Lý chất thải rắn công nghiệp

16.3.  Các phương pháp xử lý tổng quát

Chương 17. Xử lý chất thải rắn vô cơ

17.1.  Xử lý chất thải rắn do sản xuất axit suntuarie từ quặng pirit sắt

17.2.  Xử lý chất thải rắn do sản xuất phân lân từ quặng photphat

17.3.  Xử lý chất thải rắn từ quá trình sản xuất phân kali

17.4.  Xử lý chất thải rắn do sản xuất tôn tráng kẽm

17.5.  Xử lý nhôm phế liệu

17.6.  Xử lý bùn đỏ

17.7.  Xử lý bùn xi mạ

17.8.  Thu hồi crôm từ phế thải nhà máy thuộc da

Chương 18. Xử lý chất thải rắn hữu cơ

18.1.  Xử lí nhựa đường chua

18.2.  Xử lý cặn dầu do súc rửa tàu chở dầu thô

18.3.  Xử lý cặn dầu từ bồn chứa dầu FO

18.4.  Xử lý phế thải cao su giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

18.5.  Xử lý phế thải nhựa

Chương 19. Tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải

19.1.  Xử lí và tái sinh bùn hoạt tính

19.2.  Tận dụng bụi

 

Download

 

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook