GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ DUNG SAI LẮP GHÉP

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ DUNG SAI LẮP GHÉP

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ DUNG SAI LẮP GHÉP

 

Với tính chất là tài liệu học tập dùng trong trường trung học ngành cơ khí nông nghiệp nên nội dung giáo trình chỉ hạn chế trong những vấn đề chủ yếu cần thiết nhất. Giáo trình cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho những người làm công việc thiết kế và chế tạo máy.

 

Nội dung giáo trình ” Kỹ thuật đo lường  và dung sai lắp ghép” nghiên cứu về độ chính xác và việc lắp ghép các chi tiết máy, đồng thời giới thiệu kết cấu các dụng cụ và những phương pháp đo lường dùng để kiểm tra các chi tiết máy. Mục đích của môn học nhằm giúp cho học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép, cách sử dụng hệ thống TCVN trong lĩnh vực cơ khí, kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo thông dụng,… để ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa máy. Cụ thể là hiểu được những khái niệm cơ bản về dung sai, thành thạo cách tính dung sai, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông thường như thước cặp, panme,… Nội dung môn học gồm 3 chương:

Chương 1. Kỹ thuật đo lường,

Chương 2. Những khái niệm có bản về dung sai lắp ghép,

Chương 3. Dung sai lắp ghép của các mối ghép thông dụng.

 Trong khi biên soạn, chúng tôi đã thực hiện phương châm ” Khoa học- hiện đại- thực tiễn- kế thừa” nhưng chắc chắn không khỏi có những thiếu sót cần bổ sung. Chúng tôi tha thiết mong nhận được sự đóng góp ý chân thành của độc giả và các bạn đồng nghiệp để chỉnh lý, bổ sung cho tài liệu hoàn chỉnh và chất lượng ngày càng cao.

 

 

gt đo lường

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
BÀI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

I. Cơ sở đo lường

1. Đơn vị đo, hệ thống đơn vị đo

2. Phương pháp đo

II. Một số dụng cụ đo kích thước hình học

1. Các dụng cụ đo kích thước

2. Các thiết bị đo khác

III. Phương pháp đo các thông số hình học trong chế tạo cơ khí

1. Nguyên nhân gây ra sai số trong phép đo

2. Phương pháp đo độ dài

3. Phương pháp đo góc

4. Phương pháp đo độ cồn

IV. Một số dụng cụ đo, kiểm tra các thông số sử dụng máy dùng trong nông nghiệp

1. Đo vận tốc

2. Đo lực bằng lực kế

3. Đo áp suất

CHƯƠNG 2.
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

I. Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai

1. Dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn

2. Kích thước danh nghĩa

3. Kích thước thực

4. Kích thước giới hạn

5. Sai lệch giới hạn

6. Dung sai

II. Khái niệm về lắp ghép

1. Các loại lắp ghép

2. Hệ thống lắp ghép

3. Ký hiệu miền dung sai của kích thước và lắp ghép

4. Biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép

III. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn

1. Hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN

2. Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ

IV. Dung sai hình dạng và vị trí

1. Sai lệch hình dạng

2. Sai lệch vị trí bề mặt

3. Ký hiệu sai lệch, dung sai hình dạng và vị trí bề mặt trên bản vẽ

4. Thực hành đo sai số hình dạng và vị trí bề mặt chi tiết

V. Nhám bề mặt

1. Bản chất nhám bề mặt

2. Chỉ tiêu đánh giá độ nhám

VI. Chuỗi kích thước

1. Các khái niệm cơ bản

2. Giải chuỗi kích thước

CHƯƠNG 3.
DUNG SAI LẮP GHÉP CỦA CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

I. Mối ghép ổ lăn với trục và lỗ thân hộp

1. Cấp chính xác chế tạo ổ lăn

2. Lắp ghép ổ lăn

II. Dung sai lắp ghép then và then hoa

1. Dung sai lắp ghép then

2. Dung sai lắp ghép then hoa

III. Lắp ghép côn trơn

1. Góc côn và độ côn

2. Lắp ghép côn trơn

IV. Mối ghép ren

1. Dung sai lắp ghép ren hệ mét

2. Dung sai lắp ghép ren hình thang

V. Dung sai truyền động bánh răng

1. Thông số kích thước

2. Yêu cầu kỹ thuật

3. Đánh giá mức chính xác động học

4. Ghi ký hiệu cấp chính xác và dạng đối tiếp mặt răng

VI. Thực hành mối ghép ổ lăn, then và dung sai truyền động bánh răng

1. Mối ghép ổ lăn

2. Mối ghép then

3. Mối ghép then hoa

4. Mối ghép truyền động bánh răng

BÀI TẬP THỰC HÀNH
PHẦN MỘT HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng thước cặp

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng Pan me

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng đồng hồ so

Bài 4: Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo tốc độ quay

Bài 5: Hướng dẫn kiểm tra then hoa

Bài 6: Kiểm tra chi tiết ren

Bài 7: Hướng dẫn kiểm tra bánh răng

PHẦN 2 BÀI TẬP

Chương 1: Kỹ thuật đo lường

Chương 2: Những khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

Chương 3: Dung sai lắp ghép của các mối ghép thông dụng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

Link Tham Khảo

 

 

4.7/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook