Giáo Trình Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Giáo Trình Hóa Kỹ Thuật Môi Trường

Giáo Trình Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả trình bày các khái niệm cơ bản về hóa học môi trường, các thành phần môi trường trên trái đất, chuyển đổi hệ thống vật chất và năng lượng trong hệ thống mặt trời….

Giáo Trình Hóa Kỹ Thuật Môi Trường - Nhiều Tác Giả
Giáo Trình Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

1.1. Hóa học môi trường

1.2. Ô nhiễm môi trường

1.3. Chất ô nhiễm

1.4. Quá trình vận chuyển của các chất ô nhiễm

1.5. Hình thái hóa học

2. CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG CỦA TRÁI ĐẤT

2.1. Khí quyển

2.2. Thủy quyển

2.3. Địa quyển

2.4. Sinh quyển

3. MỘT SỐ ĐƠN VỊ BIỂU DIỄN NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG MÔI TRƯỜNG

3.1. Nồng độ của dung dịch

3.2. Nồng độ các chất trong môi trường không khí

3.3. Nồng độ các chất trong môi trường nước

3.4. Các khái niệm khác thường gặp trong kỹ thuật môi trường

4. CÁC PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ

5. CHUYỂN ĐỔI VẬT CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG

5.1. Sự cân bằng vật chất

CHƯƠNG II: HỆ PHÂN TÁN

6. CÁC HỆ PHÂN TÁN

7. DUNG DỊCH

8. ĐỘ HÒA TAN CỦA CHẤT KHÍ TRONG CHẤT LỎNG

8.2. Độ hòa tan của chất rắn trong chất lỏng

8.3. Sự điện ly của nước – chỉ số hydro pH

9. DUNG DỊCH KEO

9.1. Các tính chất của dung dịch keo

9.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến £

9.3. Cấu tạo mỉxen keo

9.4. Các phương pháp điều chế dung dịch keo

10. HỆ VI DỊ THỂ

11. NHIỆT ĐỘ

12. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ ION HOÀ TAN TRONG NƯỚC

13. TÊN ION

14. CHẤT RẮN DẠNG KEO

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook