Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Cù Huy Đấu

I. Giới thiệu Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Cù Huy Đấu

Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Cù Huy Đấu nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ĐMC các dự án phát triển kinh tế xã hội, ĐMC các dự án QHXD vùng, ĐTM các dự án QHXD đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình hay cụm công trình cũng như sự khác biệt giữa ĐMC và ĐTM, các phương pháp đánh giá tác động môi trường và khả năng áp dụng các phương pháp này để đánh giá tác động môi trường các dự án QHXD đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình ( hoặc cụm công trình) cụ thể.

Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Cù Huy Đấu
Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Cù Huy Đấu

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1.1. Những khái niệm cơ bản

1.2. Các mức đánh giá tác động môi trường

1.3. Nguyên tắc chung đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường

1.4. Những đặc điểm, tính chất cơ bản của ĐMC và ĐTM

1.5. Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội

1.6. Đánh giá tác động môi trường

1.7. Sự khác biệt giữa ĐMC, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường

1.8. Luật pháp, chính sách về đánh giá tác động môi trường

1.9. Sơ lược về quá trình phát triển của đánh giá tác động môi trường trên thế giới và Việt Nam

1.10. Quy trình ĐTM của chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

2.1. Đặc điểm của quy hoạch xây dựng vùng

2.2. Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng vùng

2.3. Các yêu cầu đối với ĐMC quy hoạch xây dựng vùng

2.4. Các yếu tố môi trường cần xem xét khi ĐMC quy hoạch xây dựng vùng

2.5. Các dự án phát triển ngành liên quan tới ĐMC quy hoạch xây dựng vùng

2.6. Nội dung cơ bản ĐMC quy hoạch xây dựng vùng

2.7. Quy trình lồng ghép môi trường vào quy hoạch xây dựng vùng

2.8. Mối quan hệ giữa ĐMC đồ án quy hoạch xây dựng, ĐTM đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình

2.9. Báo cáo ĐMC đối với quy hoạch xây dựng vùng

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch xây dựng đô thị

3.2. Đánh giá môi trường các dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

3.3. Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

3.4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng đô thị

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

4.1. Khái quát chung về các phương pháp

4.2. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường áp dụng trong ngành quy hoạch xây dựng

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ví dụ 1: Tác động môi trường dự án đầu tư khu công nghiệp Dung Quất

Ví dụ 2: Tác động môi trường trong xây dựng cảng Cái Lân

Ví dụ 3: Bản cam kết bảo vệ môi trường

  • Link download
  • Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Cù Huy Đấu Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Cù Huy Đấu Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Cù Huy Đấu

 

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

Rate this post

Bình luận với Facebook