Giáo Trình Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Và Xử Lý Ô Nhiểm Môi Trường – Nguyễn Xuân Thành

I.Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp và Xử lý ô nhiễm môi trường

Giáo Trình Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Và Xử Lý Ô Nhiểm Môi Trường – Nguyễn Xuân Thành cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động sống của vi sinh vật, tính đa dạng của chúng trong tự nhiên và mối quan hệ giữa hữu cơ, giữa vi sinh vật vói cơ thể sống khác, nhằm cân bằng hệ sinh thái học, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, phát triển nền nông nghiệp sinh thái sạch, bền vững và chống ô nhiễm môi trường.

Giáo Trình Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Và Xử Lý Ô Nhiểm Môi Trường - Nguyễn Xuân Thành
Giáo Trình Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Và Xử Lý Ô Nhiểm Môi Trường – Nguyễn Xuân Thành

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT TRONG NÔNG NGHIỆP

I. Khái niệm chung Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp

II. Lịch sử của công nghệ sinh học

III. Ứng dụng của công nghệ vi sinh vật

IV. Vấn đề CNSH để phát triển kinh tế xã hội và triển vọng của công nghệ vi sinh vật trong thế kỉ 21

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ HÓA SINH VÀ DI TRUYỀN HỌC CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT

I. Phân loại các sản phẩm

II. Mối quan hệ giữa sinh trưởng của vi sinh vật và sự tạo thành sản phẩm

III. Những nguyên tắc điều hòa trao đổi chất

IV. Những sai hỏng di truyền của điều hòa trao đổi chất và hiện tượng siêu tổng hợp

V. Ý nghĩa của kĩ thuật di truyền

VI. Những hiểu biết về chuyển tải gen.

CHƯƠNG 3: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA NUÔI CẤY VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP

I. Quy trình lên men.

II. Dinh dưỡng của vi sinh vật và nguyên liệu nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp

CHƯƠNG 4: CÁC DẠNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT (VSV) DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP

I. Chế phẩm vi khuẩn Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp

II. Chế phẩm nấm

III. Chế phẩm vi rút

IV. Các phương pháp sử dụng chế phẩm VSV trong trồng trọt và bảo vệ thực vật

CHƯƠNG 5: CHẾ PHẨM VI SINH VẬT LÀM PHÂN BÓN VÀ CẢI TẠO ĐẤT

A. Chế phẩm vi sinh vật cố định nito phân tử ( Phân vi sinh vật cố định đạm, phân đạm sinh học)

I. Khái niệm chung về quá trình cố định nito phân tử

II. Quá trình cố định phân tử vá cơ chế

B. Phân vi sinh vật phân giải phosphat khó tan (Phân lân vi sinh)

I. Quá trình phân giải phosphat khó tan

II. Phân vi sinh vật phân giải phosphat khó tan (phân lân vi sinh)

C. Phân hữu cơ sinh học

I. Khái niệm chung về phân hữu cơ sinh học (compost)

II. Phân hữu cơ sinh học với sự trợ giúp của chế phẩm vi sinh vật

III. Phân hữu cơ sinh học có bổ sung vi sinh vật trợ lực và làm giàu dinh dưỡng (Phân hữu cơ vi sinh vật)

D. Chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất

CHƯƠNG 6: CHẾ PHẨM VI SINH VẬT DNGF TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT

I. Virut gây bệnh cho côn trùng

II. Vi khuẩn gây bệnh cho côn trùng và chuột

III. Nấm gây bệnh côn trùng Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp

V. Vi sinh vật đối kháng với các sinh vật gây bệnh cây

CHƯƠNG 7: CHẾ PHẨM VI SINH VẬT DUNG TRONG XỬ LÝ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

A. Nguồn gốc phế thải và biện pháp xử lý

I. Nguồn gốc phế thải

II. Biện pháp xử lý phế thải

B. Chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp sao thu hoạch

I. Xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải đô thị bằng công nghệ vi sinh vật

II. Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ sinh học

C. Chế phẩm vi sinh vật xử lý nước thải chống ô nhiễm môi trường

I. Nguồn nước thải

II. Khu hệ vi sinh vật và các tác nhân gây bệnh trong nước thải

III. Vai trò làm sạch nước thải của vi sinh vật

IV. Các phương pháp xử lý nước thải

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook