GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KỸ THUẬT

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KỸ THUẬT

 

Môn cơ học kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong ngành cơ khí. Môn học này trang bị những phương pháp tính toán độ bền, độ cứng, độ ổn định cho chi tiết và công trình. Bên cạnh đó còn trang bị những kiến thức cơ bản về cơ cấu truyền động. Đây là những kiến thức cơ bản không thể thiếu được đối với mỗi sinh viên ngành cơ khí.

 

Cơ học kỹ thuật là môn học tổng hợp các kiến thức cơ bản từ các môn cơ sở. Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Chi tiết máy.

 

Giáo trình gồm có ba phần có bản:

 Phần một: Cơ học vật rắn tuyệt đối,

 Phần hai: Sức bền vật liệu,

 Phần ba: Các cơ cấu truyền động.

 Phần một gồm 7 chương nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức có bản về tĩnh học, động học và động lực học.

 Phần hai gồm 5 chương nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức để tính toán độ bền, độ ổn định cho chi tiết và công trình.

 Phần ba gồm 2 chương nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức khái quát nhất về nguyên lý máy và chi tiết máy.

 

 

gt cơ học

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN MỘT. CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI

Chương 1. Các khái niệm cơ bản và các tiên

đề của cơ học vật rắn tuyệt đối

I. Khái nệm về vật rắn tuyệt đối, lực

II. Các tiên đề trong cơ học vật rắn tuyệt đối

III. Các liên kết giá

Chương 2. Hệ lực phẳng đồng quy

I. Hợp hai lực

II. Hợp hệ lực phẳng đồng quy

III. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy

Chương 3. Ngẫu lực

I. Mô men của các lực đối với một điểm

II. Ngẫu lực

Chương 4. Hệ lực phẳng bất kỳ

I. Thu hệ lực về một điểm cho trước

II. Điều kiện cân bằng hệ lực phẳng

III. Cân bằng ổn định

Chương 5. Chuyển động cơ bản của vật rắn

I. Chuyển động tịnh tiến

II. Chuyển động quay quanh trục cố định

Chương 6. Chuyển song phẳng

I. Đại cương về chuyển động lực học

II. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp quay

Chương 7. Một số khái niệm cơ bản về động lực học

I. Nhiệm vụ của động lực học

II. Phương trình chuyển động của chất điểm

III. Các khái niệm và đặc trưng của cơ hệ

IV. Phương trình chuyển động của vật thể quay

xung quanh một trục cố định

V. Phương trình chuyển động của vật chuyển động song phẳng

VI. Khái niệm về lực quán tính nguyên lý Đalambe

VII. Một số lực thường gặp trong thực tế

PHẦN HAI. SỨC BỀN VẬT LIỆU

Chương 1. Các khái niệm cơ bản

I. Nhiệm vụ- đối tượng nghiên cứu của sức bền vật liệu

II. Các giả thuyết

III. Ngoại lực, nội lực, ứng suất

IV. Nội lực và các thành phần trên mặt cắt ngang của thanh

V. Quan hệ giữa ứng suất và các thành phần

nội l;ực trên mặt cắt ngang

Chương 2. Kéo nén đúng tâm

I. Khái niệm

II. Biến dạng của vật liệu chịu kéo nén

III. Tính toán điều kiện bền

Chương 3. Cắt dập

I. Cắt

II. Dập

Chương 4. Xoắn thuần túy

I. Khái niệm

II. Tính toán thanh chịu xoắn

Chương 5. Uốn phẳng

I. Khái niệm thanh chịu uốn phẳng thuần túy

II. Tính toán thanh chịu uốn phẳng

III. Khái niệm uốn dọc

IV. Uốn xoắn đồng thời

PHẦN BA. CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG

Chương 1. Cơ cấu truyền động quay

I. Hệ bánh răng

II. Cơ cấu xích

III. Cơ cấu bánh vít trục vít

IV. Cơ cấu đai

V. Cơ cấu ma sát

Chương 2. Cơ cấu biến đổi chuyển động

I. Cơ cấu bánh răng, thanh răng

II. Cơ cấu vít đai ốc

III. Cơ cấu cam

IV. Cơ cấu tay quay, con trượt

V. Cơ cấu bánh cóc- con cóc

VI. Cơ cấu man

VII. Cơ cấu culit

PHẦN BỐN. BÀI TẬP ỨNG DỤNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook