Giáo trình Cấp Thoát Nước – Nguyễn Thống

I. Giới thiệu Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống

Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống, 231 Trang

Cấp thoát nước là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư Ngành Xây Dựng. Đây là môn học cung cấp các kiến thức nhằm để giải quyết các vấn để liên quan đến tính toán, thiết kế, quy hoạch một hệ thống cấp thoát nước cho sinh hoạt, sản xuất của một đơn vị sử dụng nước hoặc cho một khu vực. Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị cũng là một nội dung chính được đề cập trong tài liệu.

Cuốn sách được dùng làm tài liêu tham khảo hấp dẫn và bố ích cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành , đặc biệt cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.

Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống
Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống

II.MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

Chương 1. Nhu cầu dùng nước và nguồn nước

1.1. Giới thiệu 5

1.2. Sơ đồ hệ thống cấp nước 6

1.3. Ước lượng dân số và thời gian khai thác công trình 7

1.4. Nhu cầu dùng nước 9

1.5. Nguồn nước 15

Bài tập 21

Chương 2. Công trình thu nước

2.1. Giới thiệu 23

2.2. Công trình thu nước ngầm 23

2.3. Công trình thu nước mặt 29

2.4. Tính toán một số hạng mục công trình 3 4

Bài tập 36

Chương 3. Thiết bị và công trình phổ biến trong hệ thống cấp nước

3.1. Giới thiệu 37

3.2. Các thiết bị và công trình phổ biến 37

3.3. Thông số chính trong hệ thống cấp nước 44

Bài tập 45

Chương 4. Hệ thống cấp nước cho khu vực

4.1. Giới thiệu 47

4.2. Yêu cầu đối với mạng lưới 49

4.3. Các bước thiết kế mạng lưới phân phối nước 50

4.4. Nội dung tính toán mạng lưới 51

4.5. Tính thủy lực mạng lưới đường ống hở 60

4.6. Tính thủy lực mạng lưới vòng bằng phương pháp Hardy Cross 63

4.7. Tính thủy lực mạng lưới vòng bằng phương pháp ma trận 71

4.8. Phân tích sự làm việc hệ thống cấp nước 76

4.9. Phân tích hệ thống cấp nước với mô hình Epanet 79

Bài tập 90

Chương 5. Hệ thống cấp nước bên trong

5.1. Giới thiệu 100

5.2. Cấu tạo hệ thống cấp nước bên trong 100

5.3. Bố trí đường ống cấp nước bên trong 107

5.4. Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong 108

5.5. Hệ thống cấp nước chữa cháy 118

Bài tập 124 Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống

 

Chương 6. Hệ thống thoát nước bén trong

6.1 Giới thiệu 125

5.2. Phân loại hệ thống thoát nước bên trong 125

5.3. Hệ thống thoát nước sinh hoạt 125

5.4. Hộ thống thoát nước mưa 135

5.5. Cống thoát nước bên ngoài công trình 140

Bài tập 144

Chương 7. Công trình xử lý nước thải sinh hoat quy mô vừa và nhỏ

7.1. Giới thiệu 145

7.2. Các phương pháp xử lý nước thải 145

7.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí 148

7.4. Bể vệ sinh tự hoại 149

Chương 8. Hệ thống thoát nước cho khu vực

8.1. Giới thiệu 155 Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống

8.2. Mưa và dòng chảy trong môi trường đô thị 156

‘8.3. Thủy đồ 168

8.4. Thiết lập phương pháp thích hợp 171

8.5. Phương pháp cường độ giới hạn 176

8.6 . Phân tích hệ thống thoát nước mưa với mô hình SVVMM 181

8.7. Biện pháp giảm lưu lượng dòng chảy 187

Bài tập 193

Chương 9. Lực tác dụng lẻn đường ong chồn trong đất

9 1. Giới thiệu 195

9.2. Lực tác dụng lên đường ống trong hô móng hẹp 197

9.3 . L ự c tác dụng lên đường ống trong hố móng rộng 200

9.4. Lực tác dụng lên đường ống do tái trọng động tập trung 203

9.5 Lực tác dụng lên đường ông do tái trọng phân phối đểu và đối xứng 209

9.6. Lực tổng hợp tác dụng lên đường ông 209

9.7. Kích thước tối thiểu mãt cắt ngang hô móng 210

9.8. Lớp lót đáy ống 212

9.9. Phương pháp lấp đất lên đường ống 212

Bài tập 213 Giáo trình Cấp Thoát Nước_Nguyễn Thống

Phụ lục 1. Chuvển đổi hệ thống đơn vị u s và SI 215

Phụ lục  2. Tính thủy lực dòng chảy trong ống tròn bằng đổ thị 217

Phụ lục 3. Tính thủy lực dòng chảy đều trong ống tròn bằng phương pháp tra bảng 223

Phụ lục 4. Hé số phân bố lưu lượng nước sinh hoat và xí nghiệp công nghiệp (kj)

Phụ lục 5. 229

Tàii liệui tham kháo 231

Download

>>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook