Gia công CNC tập 2

Gia công CNC tập 2

1036843

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Gia công trục ren côn; vận hành ATC, APC và hiệu chỉnh dụng cụ; thiết lập hệ tọa độ, thiết lập vị trí và cắt theo đường thẳng, cắt theo đường tròn, cắt bậc hình tròn, xoáy mặt đầu sử dụng chu trình cố định, gia công khoan sử dụng chương trình con. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của gia công CNC tập 2.
Mục lục:

Bài 1: Thiết lập dữ liệu và hiệu chỉnh dụng cụ

Bài 2: Thiết lập hệ tọa độ

Bài 3: Bài tập lập trình chuyển động(cắt theo điểm, đường thẳng, cung tròng)

Bài 4: Thực hành laoạ trình chuyển động(gia công côn, và cung tròn)

Bài 5: Gia công trục( Mặt đầu, đường thẳng và đường kính ngoài)

Bài 6: Tiện ren(Rãnh thoát dao và cung tròn)

Bài 7: Gia công trục ren côn

Bài 8: Vận hành ATC, APC và hiệu chỉnh dụng cụ

Bài 9: Thiết lập hệ tọa độ

Bài 10: Thiết lập vị trí và cắt theo đường thẳng

Bài 11: Cắt theo đường trong(II)

Bài 12: Cắt theo đường tròn(II)

Bài 13: Cắt bậc hình tròn

Bài 14: Xoáy mặt đầu sử dụng chu trình cố định

Bài 15: Gia công khoan sử dụng chương trình con

Dowload

4/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook