Enhanced biological nitrogen and phosphorus removal within a field-scale membrane bioreactor by adding pre-treated sludge and alum

Enhanced biological

I. GIỚI THIỆU

Enhanced biological nitrogen and phosphorus removal within a field-scale membrane bioreactor by adding pre-treated sludge and alum (Tăng cường loại bỏ nitơ sinh học và phốt pho trong thiết bị lọc màng sinh học lĩnh vực quy mô bằng cách thêm bùn được tiền xử lý và phèn )

Enhanced biological nitrogen and phosphorus removal within a field-scale membrane bioreactor by adding pre-treated sludge and alum
Enhanced biological nitrogen and phosphorus removal within a field-scale membrane bioreactor by adding pre-treated sludge and alum

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Tăng cường loại bỏ nitơ sinh học và phốt pho trong thiết bị lọc màng sinh học lĩnh vực quy mô bằng cách thêm bùn được tiền xử lý và phèn.

• Các quá trình bùn hoạt tính thông thường thường tạo ra một đáng kể lượng bùn dư thừa, mà phải được xử lý một cách an toàn.

• Tuy nhiên, việc xử lý bùn là rất tốn kém, có thể chiếm khoảng 20% tổng chi phí vận hành của nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt ở Hàn

Hàn Quốc.

• Màng bioreactor (MBR) được coi là một giải pháp tốt cho tăng cường xử lý nước thải, bởi vì nó có lợi thế rất lớn bao gồm một nhỏ

dấu chân, bùn thải ít hơn và chất lượng nước thải tốt hơn.

• Tuy nhiên, rất khó cho MBR sử dụng một lò phản ứng duy nhất để loại bỏ nitơ và phốt pho cùng một lúc.

• Vì vậy, trong nghiên cứu này, một MBR lĩnh vực quy mô cùng với bể kỵ khí và hai bể chứa sinh học liên kết với nhau đã được điều tra.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook