Chuyên đề Mô Hình Chất Lượng Nước – Trần Văn Quang

I. Chuyên đề Mô hình chất lượng nước

Chuyên đề Mô Hình Chất Lượng Nước – Trần Văn Quang có 63 Trang

A. MỤC ĐÍCH

Nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản:

– Lý thuyết cơ sở về các quá trình cơ bản chuyển hoá các chất ô nhiễm trong nguồn nước, các nguyên lý cơ bản xây dựng mô hình chất lượng nước.

– Các mô hình chất lượng nước và phạm vi ứng dụng trong thực tiễn.

B. YÊU CẦU

Học viên cần có kỹ năng về ngôn ngữ lập trình, toán ứng dụng và đã học các môn cơ sở về khoa học môi trường: hoá lý, thuỷ lực, sinh thái môi trường, hoá môi trường, ô nhiễm môi trường.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Chuyên đề Mô hình chất lượng nước
Chuyên đề Mô hình chất lượng nước – Trần Văn Quang

II. MỤC LỤC

Chương 1.  Chất lượng nước và đánh giá chất lượng nguồn nước

1.1. ĐẶC ĐIỂM, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM DÙNG LÀM NGUỒN NƯỚC CẤP SINH HOẠT.

1.1.1. Nước mặt: Sông, hồ, biển

1.2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC, SỰ Ô NHIỄM NƯỚC.

1.2.1. Các tác nhân và thông số ô nhiễm hóa lý nguồn nước.

1.2.2. Các tác nhân và thông số hóa học gây ô nhiễm môi trường nước.

1.2.3. Tác nhân sinh học gây ô nhiễm nguồn nước

1.3. CÁC CHỈ TIÊU HAY THÔNG SỐĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC.

1.3.1. Các chỉ tiêu vật lý

1.3.2. Các thông số hóa học

1.3.3. Các chỉ tiêu vi sinh
Chương 2.  Cơ sở lý thuyết MHCLN

2.1. Các phương trình cơ bản

2.2.Hệ số khuếch tán rối

2.3. Sự chuyển hoá các chất trong dòng chảy

2.3.1.Các quá trình sinh thái – chất lượng nước trong dòng chảy

2.3.2.Tảo
Chương 3.  Mô hình lan truyền và chuyển hoá các chất ô nhiễm trong dòng chảy

3.1. Các bước thực hiện xây dựng mô hình chất lượng nước

3.2. Lựa chọn mô hình chất lượng nước

3.3. Các phương pháp số tính toán sự lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy

3.4.Các mô hình BOD & D (DO) trong dòng chảy

Bài tập
Chương 4.  Thiết lập mô hình chất lượng nước, các mô hình DO&BOD

4.1. Phương trình sự lan truyền chất trong dòng chảy

4.2.Tính toán sự lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy sông

Bài tập
Chương 5. Giới thiệu các phần mền mô phỏng chất lượng nguồn nước Mô hình Qual 2E

 

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook