Cẩm nang cơ khí – tập 2

 

CẨM NANG CƠ KHÍ – TẬP 2

 

cam nang co khi tap 2

 

 

 

Cuốn sách Cẩm Nang Cơ Khí – Tập 2: Nguyên Lý Thiết Kế này tập trung vào việc trình bày có hệ thống các quy tắc thiết kế máy hợp lý. Với sự phân hóa toàn diện của ngành chế tạo máy hiện đại, các bài toán thiết kế phần nhiều giống nhau. Để thiết kế một máy bất kỳ đều cần phải giảm được khối lượng máy, giảm được lượng kim loại chế tạo máy, cải thiện tính công nghệ, tăng độ tin cậy. Chỉ có ý nghĩa của các yếu tố này mới là sự khác biệt cho mỗi bài toán. Điều này cho phép trình bày các nguyên tắc thiết kế hợp lý như là một bảng tổng hợp các quy tắc chế tạo máy. Ý đồ cơ bản của cuốn sách là giúp cho nhà thiết kế học được cách thiết kế chủ động. Sự chú ý đặc biệt trong cuốn sách này là các vấn đề tuổi thọ và độ tin cậy của các kết cấu. Tác giả bằng mọi cách cố gắng nêu bật vai trò chủ đạo của nhà thiết kế trong khi giải quyết những vấn đề này. Khi trình bày tài liệu tác giả giữ vững nguyên tắc vidit-bis legit (nhìn thấy tức là đọc được gấp đôi). Các nhà thiết kế phần lớn là những người suy nghĩ và nhớ bằng mắt. Đối với cách nghĩ và nhớ đó thì bản vẽ và ngay cả những phác thảo đơn giản cũng nói được nhiều gấp bội so với những trang giải thích. Bởi vậy hầu như mỗi luận điểm được trình bày trong lời văn đều có các ví dụ thiết kế minh họa. Phần lớn các hình vẽ minh họa, nhằm mục đích tăng mức độ dễ hiểu, được chọn theo nguyên tắc so sánh (đối chiếu) các kết cấu đúng, sai, hợp lý, không hợp lý. Các giải pháp đúng được trình bày trong các hình vẽ minh họa không phải là các khả năng duy nhất. Chúng cần được xem xét không phải như là những công thức thích hợp với mọi trường hợp trong thực tế mà chỉ nên coi là những ví dụ. Trong những điều kiện cụ thể, để áp dụng có thể dùng các giải pháp hợp lý khác.

 

 

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook