Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

bảo tồn đa dạng sinh học

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng. Nhằm đánh giá thực trạng đa dạng sinh học các khu vực núi đá, vùng gò đồi, rừng núi đất.

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

  • – Nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng đa dạng sinh học các khu vực núi đá, vùng gò đồi, rừng núi đất.
  • – Đối với phụ vùng đồng bằng đánh giá biến động tài nguyên sinh vật (gồm sinh vật tự nhiên và sinh vật nuôi trồng) trong 3 khu vực chức năng:
  •         + Đồng ruộng thủy vực nội địa và khu đô thị – công nghiệp.

+ Thủy vực nội địa khu đô thị – công nghiệp.

+ Khu đô thị – công nghiệp.

  • – Đánh giá sự thất thoát nguồn gen vật nuôi và cây trồng bản địa ở một số địa phương
  • – Đối với phụ vùng ven biển:
  •         +Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật rừng ngập mặn ven biển.
  •         +Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và biến động đa dạng sinh học vương Quốc Gia Xuân Thủy
  • – Phân tích sự tác động của việc phát triển nuôi trồng thủy sản đối với môi trường sinh vật ven biển.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook