Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 3_2011

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 3_2011

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 3_2011 viết về các vấn đề Tiếp tục thắt chặt quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Quản trị tài nguyên rừng, Quản trị Tài nguyên Khoáng Sản, Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, Năng lượng, Biến đổi khí hậu,Các chính sách phát triển khác, Tổng hợp văn bản qui phạm pháp luật và hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường.

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 3_2011
Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 3_2011

II.MỤC LỤC

1.Tiếp tục thắt chặt quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên

2. Quản trị tài nguyên rừng

2.1 Đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

2.2. Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012

2.3 Công bố hiện trạng rừng Việt Nam năm 2010

2.4 Tiến hành điều tra , kiểm kê rừng tại Bắc Kạn và Hà Tĩnh

2.4 Chủ trương đầu tư phục hồi và phát triển rừng ngập mặn phòng hộ vẹn biển Việt Nam

2.5 Phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững VQG Tam Đảo, Cát Tiên, Bạch Mã và Cúc Phương giai đoạn 2010 -2020

2.6 Dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học

3. Quản trị Tài nguyên Khoáng Sản

3.1 Tạm dừng cấp phép thăm dò , khai thác khoáng sản

3.2 Đề xuất tăng mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

3.3 Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

4. Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm

4.1 Hướng dẫn chi tiết thực hiện ĐMC, ĐTM và cam kết BVMT

4.2 Hướng dẫn thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

5. Năng lượng, Biến đổi khí hậu

5.1 Xử phạt hành chính vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

5.2 Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm toàn quốc đến năm 2011

5.3 Khung ma trận chính sách chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)

6. Các chính sách phát triển khác

6.1 Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 -2012

6.2 Thủy điện đang lấn rừng đặc dụng

7. Tổng hợp văn bản qui phạm pháp luật và hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường

Download

Rate this post

Bình luận với Facebook