Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 11_2013

I. Giới thiệu Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 11_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 11_2013 viết về các vấn đề Cần tiếp tục rà sát Các dự án thủy điện, Quản trị tài nguyên rừng, Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý môi trường, Quản trị tài nguyên khoáng sản, Năng lượng và biến đổi khí hậu,  Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020, Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2012 ,Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý III/2013.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 11_2013
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 11_2013

II.MỤC LỤC

1. Cần tiếp tục rà sát Các dự án thủy điện

1.1 Thủy điện Don Sahong tác động nghiêm trọng đến ngành thủy sản khu vực

2. Quản trị tài nguyên rừng

2.1 Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

2.2 Hướng dẫn thực hiện chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng

2.3 Phê duyệt danh mục chương trình UN-REDD giai đoạn II

2.4 Góp ý hoàn thiện hai đề án về Quản lý rừng tự nhiên và nâng cao hiệu lực kiểm lâm

2.5 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm

2.6 Tổng kết, đánh giá công tác giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp

2.7 Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

3. Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học

3.1 Phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

3.2 Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về kiểm soát buôn bán động, thực vật hoang dã

4. Quản lý môi trường

4.1 Phê duyệt chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

4.2 Lập đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước

4.3 Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

5. Quản trị tài nguyên khoáng sản

5.1 Phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

5.2 Bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác và chế biến một số loại khoáng sản

5.3 Phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan

5.4 Quy định mới về xuất khẩu than

5.5 Chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên , vốn, tài sản và lao động

5.6 Hà Nội ban hành quy ddingj về quản lý hoạt động khoáng sản

6. Năng lượng và biến đổi khí hậu

6.1 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

6.2 Phê duyệt nhiệm vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

7. Chính sách phát triển khác

7.1 Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020

7.2 Rà soát quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn Tây Nguyên

7.3 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

8. Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2012
9. Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý III/2013

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook