Bài tập Vẽ Kỹ Thuật – Trần Hữu Quế

 

BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT – TRẦN HỮU QUẾ

 

bt vẽ kỹ thuật trần hữu quế

Cuốn bài tập vẽ kỹ thuật cùng với  cuốn Vẽ kỹ thuật làm thành một bộ sách dùng trong các trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp.

Sách bài tập gồm 7 chương tương ứng với các chương của sách Vẽ kỹ thuật. Có ba loại bài tập như sau:

  • – Bài tập ứng dụng gồm nhiều bài tập nhỏ vận dụng các phương pháp và cơ bản, giải quyết từng vấn đề riêng lẻ, nhằm củng cố các kiến thức cơ bản. Để không mất thời gian vẽ lại hình, các lời giải của loại bài tập này có thể vẽ trực tiếp lên hình đã in sẵn .
  • – Bài tập thực hành, gồm 5 loại bài tập cần vận dụng các kiến thức của một hay nhiều chương. Mỗi bài tập gồm các phần:
  • + Mục đích
  • + Nội dung
  • + Hướng dẫn
  • + Đề bài
  • Mỗi sinh viên làm một đề do giảng viên chỉ định. Bài tập được làm trên giấy vẽ khổ A$ và A3, trình bày theo các quy định của tiêu chuẩn bản vẽ và vẽ bằng dụng cụ vẽ.
  • – Bài tập CAD , gồm 4 bài: vẽ hình phẳng, vẽ hình 2 chiều, vẽ chi tiết và vẽ lắp. Bài tập được làm trên vẽ máy vi tính.
  • Số lượng bài tập nhiều, đa dạng, nội dung phong phú. Tùy theo chương trình đào tạo quy định cho từng trường, từng ngành khác nhau mà lựa chọn cho phù hợp.
  • Cuốn bài tập Vẽ kỹ thuật này cùng với cuốn Vẽ kỹ thuật được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành khác trong các trường Đại học kỹ thuật và dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật.

 

 

Link tham khảo

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook