Bài tập nguyên lí máy – Tạ Ngọc Hải

BÀI TẬP NGUYÊN LÍ MÁY – TẠ NGỌC HẢI

 

bai tap nguyen li may ta ngoc hai

Mục lục

Chương I: Cấu trúc và xếp loại cơ cấu

1.1 Xếp loại khớp động

1.2 Vẽ lược đồ động và tính bậc tự do của cơ cấu phẳng

1.3 Xếp loại cơ cấu phẳng

Chương II: Phân tích động học cơ cấu phẳng

2.1 Xác định vị trí và vẽ quỹ đạo các điểm trên cơ cấu phẳng

2.2 Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu bằng họa đồ vecto hai

2.3 Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu loại hai bằng phương pháp hình học

2.4 Xác định vận tốc và gia tốc loại ba

2.5 Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu bằng phương pháp vận tốc tức thời

Chương III: Phân tích lực trên cơ cấu phẳng

3.1 Tính lực quán tính trên cơ cấu

3.2 Tính áp lực khớp động của cơ cấu và mô men cân bằng trên khâu dẫn

3.3 Tính áp lực khớp động của cơ cấu bằng phân lực trực tiếp

Chương IV: Chuyển động thực và làm đều chuyển động thực của máy

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương V: Ma sát và hiệu suất

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương VI:  Cân bằng máy

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương VII: Cơ cấu bốn khâu phẳng

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương VIII: Cơ cấu bánh răng phẳng

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương IX: Cơ cấu bánh răng không gian

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương X: Hệ bánh răng

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương XI: Cơ cấu cam

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Chương XII: Một số bài tập ôn tập tổng hợp

Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn

Bài tập cho đáp số

Đề thi “Olympic máy tòan quốc”

 

Link tham khảo bài tập

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook