Bài tập Kỹ thuật đo

 

BÀI TẬP KỸ THUẬT ĐO

 

bài tập kỹ thuật đo

 

Cuốn Bài tập Kỹ thuật đo cùng với giáo trình kỹ thuật đo tập I và tập II được biên soạn theo nội dung chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong cuốn sách này trình bày nội dung bài tập lớn môn học kỹ thuật đo, các số liệu cho trước theo các phương án của bài  tập lớn và hướng dẫn phương pháp tính toán độ chính xác cho các thông số hình học của chi tiết máy và bộ phận máy khi thiết kế. Sách được dùng cho sinh viên ngành Cơ khí của các trường Đại học và Cao đẳng khi làm bài tập lớn môn học Kỹ thuật đo, giúp cho sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể trong quá trình tính toán thiết kế độ chính xác hình học chi tiết máy và bộ phận máy.

Trong tài liệu này cũng giới thiệu một số tiêu chuẩn  nhà nước Việt Nam về dung sai và lắp ghép các chi tiết máy và bộ phận máy, được sử dụng khi làm bài tập, tính toán và thiết kế. Đây là những tiêu chuẩn Nhà nước đã được biên soạn và soát xét lại mới nhất trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế – ISO, để hội nhập và thị trường các nước trong khu vực và thế giới.

Khi biên soạn, chúng tôi đã cố gắng đưa đầy đủ các bảng tra cứu cần thiết, tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện bài tập.

Tài liệu này cũng được dùng để tham khảo bổ ích đối với những người làm công tác thiết kế, chế tạo cơ khí.

Việc biên soạn tài liệu này theo nội dung chương trình khung của Bộ Giáo dục là lần đầu, nên khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.

 

Link tham khảo sách

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook