Bài tập dao động kỹ thuật

 

BÀI TẬP DAO ĐỘNG KỸ THUẬT

 

bài tập dao động kỹ thuật

 

Sự phát triển mạnh mẽ của tin học trong vài chục năm gần đây đã làm thay đổi cơ bản cơ cấu tạo chương trình đào tạo kỹ sư. Nội dung của nhiều môn học đã được thay đổi và nhiều môn học mới đã được đưa vào giảng dạy. Trong đó có môn học Dao động kỹ thuật. Trong các giáo trình dao động kỹ thuật trước đây người ta rất lúng túng khi trình bày tính toán dao động của hệ nhiều bậc tự do, mặc dù mô hình hầu hết các máy của dao động đều là mô hình hệ nhiều bậc tự do. Với việc sử dụng hầu hết các máy vi tính thế hệ mới, sinh viên có thể tiến hành mô phỏng số tính chất động lực của các hệ cơ học nhiều bậc tự do, đặc biệt là các hệ tuyến tính.

Ngày nay ở hầu hết các trường đại học kỹ thuật trên thế giới, người ta đã đưa vào giảng dạy các giáo trình Dao động kỹ thuật, Động lực học máy. Động lực học công trình. Môn học dao động kỹ thuật đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên Khoa cơ khí trường Đại học Bách khoa Hà Nội hơn chục năm nay. Nội dung của môn học này bao gồm các chương dao tuyến tính của hệ một bậc tự do, dao động tuyến tính của n hệ bậc tự do, dao động tuyến tính của hệ đàn hồi. Để học tốt môn học này, sinh viên cần phải làm các bài tập nhằm học cách xây dựng các mô hình dao động và làm quen các phương pháp tính toán trên các mô hình.

Cuốn dao động kỹ thuật của GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang (in lần thứ nhất năm 1988, lần thứ hai 2001, lần thứ ba năm 2004, lần thứ tư năm 2005, lần thứ năm năm 2009) hiện đang được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và nhiều trường Đại học khác.

Link tham khảo

1.7/5 - (6 bình chọn)

Bình luận với Facebook