Bài giảng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý – Lê Bảo Tuấn

I. Giới thiệu Bài giảng Hệ Thống Thông tin Địa  Lý

Bài giảng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý – Lê Bảo Tuấn cung cấp các kiến thức về GIS là gì, nguồn gốc phân loại, thành phần và chức năng của GIS, các mô hình dữ liệu, nhập dữ liệu : các công nghệ thu nhập dữ liệu, so sánh và lựa chọn phương pháp nhập dữ liệu, quản lí dữ liệu và phân tích dữ liệu…

Bài giảng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý - Lê Bảo Tuấn
Bài giảng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý – Lê Bảo Tuấn

II.MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ GIS

1.1 Giới thiệu

1.1.1 GIS là gì?

1.1.2 Nguồn gốc và sự phát triển của GIS

1.1.3 GIS : Một công cụ phổ biến

1.1.4 Tại sao chúng ta cần GIS

1.1.5 GIS trong hoạt động thực tế

1.1.6 Khoa học thông tin địa lý

1.2 Thành phần và chức năng của GIS

1.2.1 Thành phần của GIS

1.2.2 Chức năng của GIS

1.3 Một số ứng dụng của GIS

1.4 Chi phí cho GIS

Chương 2: CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

2.1 Giới thiệu chung về dữ liệu

2.2 Giới thiệu chung về bản đồ

2.2.1 Khái niệm về bản đồ

2.2.2 Các đối tượng bản đồ

2.2.3 Các hệ quy chiếu và hệ tọa độ sử dụng ở Việt Nam

2.3 Cấu trúc dữ liệu

2.3.1 Cấu trúc dữ liệu vector

2.3.2 Cấu trúc dữ liệu raster

2.3.3 Cấu trúc dữ liệu TIN

2.4 Cấu trúc cơ sở dữ liệu

2.4.1 Cơ sở dữ liệu không gian

2.4.2 Cơ sở dữ liệu phi không gian

2.4.3 Kết nối các đối tượng và thuộc tính

Chương 3: NHẬP DỮ LIỆU

3.1 Khái quát

3.2 Các công nghệ thu nhập dữ liệu

3.2.1 Số hóa

3.2.2 Quét bản đồ

3.2.3 Viễn thám

3.2.4 Đo đạc

3.2.5 Hệ định vị toàn cầu

3.2.6 Chuyển đổi dữ liệu

3.3 So sánh và lựa chọn phương pháp nhập dữ liệu

Chương 4: QUẢN LÝ DỮ LIỆU

4.1 Nguyên tắc quản lý dữ liệu

4.2 Quản lý dữ liệu không gian

4.3 Quản lý dữ liệu thuộc tính

Chương 5: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

5.1 Giới thiệu chung

5.2 Các phép phân tích dữ liệu cơ bản

5.2.1 Lựa chọn và phân loại

5.2.2 Phân lập

5.2.3 Tạo vùng đệm

5.2.4 Chồng ghép

5.2.5 Phân tích mạng

5.3 Quy trình phân tích địa lý

Chương 6: HIỂN THỊ VÀ XUẤT DỮ LIỆU

6.1 Mở đầu

6.1.1 Màn hình

6.1.2 Máy in

6.1.3 Máy vẽ

6.2 Hiển thị dữ liệu

6.2.1 Hiển thị bản đồ và bảng

6.2.2 Hiển thị bản đồ vector và raster

6.3 Xuất dữ liệu dưới dạng bảng đồ

6.4 Chuẩn dữ liệu và chất lượng dữ liệu

6.4.1 Vấn đề chuẩn dữ liệu

6.4.2 Các yếu tố chất lượng dữ liệu

6.4.3 Các nguồn sai sót

6.4.4 Kiểm tra và sử dụng dữ liệu

Chương 7: CÁC PHÁT TRIỂN MỚI TRONG GIS

7.1 GIS – Bản đồ di động

7.2 Cải thiện công nghệ viễn thám

7.3 Bản đồ Internet

7.4 Thế giới ảo

7.5 GIS mở

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

4.5/5 - (4 bình chọn)