Bài giảng công nghệ đóng mới tàu thủy – Nguyễn Văn Hân và Ngô Hồng Quân

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ ĐÓNG MƠI TÀU THỦY – NGUYỄN VĂN HÂN và NGÔ HỒNG QUÂN

công nghệ đóng mới tàu thủyMỤC LỤC

Chương I: Khái quát về công nghệ đóng tàu và nhà máy đóng tàu

1.1 Quá trình thi công đóng mới

1.2 Phân loại nhà máy đóng tàu

1.3 Phân loại phân xưởng của nhà máy đóng tàu

1.4 Chọn địa điểm nhà máy đóng tàu

1.5 Sơ đồ bố trí các phân xưởng trong nhà máy

1.6 Những vấn đề cơ bản khi thiết kế phân xưởng gia công chi tiết

Chương II: Phóng dạng

2.1 Phương pháp phóng dạng

2.2 Sàn phóng dạng cổ điển

2.3 Vẽ tuyến hình tàu

2.4 Dựng và khai triển các đường cong dạng vỏ

2.5 Khai triển bản thành các cơ cấu bên trong thân tàu

2.6 Khai triển tôn vỏ bao

Chương III: Làm dưỡng, lấy dấu và chuẩn bị nguyên vật liệu

3.1 Làm dưỡng

3.2 Lấy dấu

3.3 Chuẩn bị và xử lý vật liệu

Chương IV: Các phương pháp thi công đóng mới

4.1 Nguyên tắc phân chia tàu thành các phân, tổng đoạn

4.2 Các phương pháp lắp ráp thân tàu trên triền

4.3 Các phương pháp tổ chức thi công đóng mới

Chương V: Gia công chế tạo chi tiết

5.1 Phân loại nhóm chi tiết

5.2 Công nghệ cắt kim loại

5.3 Công nghệ uốn tôn và thép hình

Chương VI: Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết

6.1 Phân loại cụm chi tiết theo nhóm

6.2 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết nhanh

6.3 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết khung

6.4 Quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết tấm

Chương VII: Quy trình lắp ráp và hàn kim loại

7.1 Thiết bị lắp ráp phân loại

7.2 Quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn từ các phân đoạn

7.3 Quy trình lắp ráp và hàn phân đoạn khối

Chương VIII: Quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn

8.1 Thiết bị lắp ráp tổng đoạn

8.2 Quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn từ các phân đoạn

8.3 Quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn mút

Chương IX: Quy trình lắp ráp và hàn thân tàu trên triền

Chương X: Hạ Thủy

link tham khảo

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook