Absorption–reduction technique assisted by ozone injection and sodium sulfide for NOx removal from exhaust gas

Absorption–reduction

I. GIỚI THIỆU

Absorption–reduction technique assisted by ozone injection and sodium sulfide for NOx removal from exhaust gas ( Tăng cường hiệu suất quá trình khử NOx từ khí thải bằng phương pháp hấp phụ nhờ vào việc châm thêm Ozone và dung dịch Natri sulfide)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Absorption–reduction technique assisted by ozone injection and sodium sulfide for NOx removal from exhaust gas
Absorption–reduction technique assisted by ozone injection and sodium sulfide for NOx removal from exhaust gas

TÓM TẮT

Tăng cường hiệu suất quá trình khử NOx từ khí thải bằng phương pháp hấp phụ nhờ vào việc châm thêm Ozone và dung dịch Natri sulfide

Một quá trình hai giai đoạn gồm một buồng ozonizing và một chất hấp thụ có chứa một giải pháp chất khử đã được đề xuất để loại bỏ nitơ oxit (NOx) từ khí xả. Trong buồng ozonizing nơi khí thải được xử lý bằng ozone, NO (thành phần chính của NOx) bị oxy hóa NO2, và trong các bước tiếp theo, NO2 được giảm xuống còn N2 bằng natri sunfua (Na2S) được sử dụng như là chất khử.

Hiệu suất khử NOx thu được bằng quá trình hai giai đoạn này là cao hơn 95%. Nó đã được tìm thấy rằng khoảng ba phần tư của sodium sulfide được tiêu thụ mà không có phản ứng với NOx, và  theo số lượng sodium sulfide cần phải có bốn lần so với NOx phải được loại bỏ.

Các vấn đề liên quan đến sự phát xạ của H2S từ Na2S là liên quan sâu sắc đến độ pH của dung dịch chất khử, trong đó có thể được giải quyết bằng cách điều chỉnh độ pH bằng một thuốc thử cơ bản (NaOH). Nồng độ NO2 lấy ra từ khí thải đã được chỉ đơn giản là hòa tan trong dung dịch chất khử, ví dụ, khoảng 75% của NOx loại bỏ được giảm xuống còn N2.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook