Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Giảm Nhẹ, Thiệt Hại Do Tai Biến Trượt Lở Đất, Lũ Bùn Đá ở Tỉnh Lào Cai

Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Giảm Nhẹ, Thiệt Hại Do Tai Biến Trượt Lở Đất, Lũ Bùn Đá ở Tỉnh Lào Cai nhằm cung cấp cho ta các kiến thức về tổng quan trượt lỡ đất, lũ bùn đá và cơ sở nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ thiệt hại do tai biến