QCVN 25: 2015/BLĐTBXH về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

QCVN 25: 2015/BLĐTBXH về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2015, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải

QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của báo hiệu hàng hải được lắp đặt trong các vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thiết kế,…

QCVN 11: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với thang cuốn và băng tải chở người

QCVN 11: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với thang cuốn và băng tải chở người do Cục An toàn lao động biên soạn, trình duyệt Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 32/2012/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 12 năm 2012, sau khi có có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với dụng cụ điện cầm tây truyền động bằng động

QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với dụng cụ điện cầm tây truyền động bằng động do Cục An toàn lao động biên soạn và trình duyệt, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2012, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Ban soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013.