Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ

Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ gồm 2 phần : Cơ sở môi trường không khí và cơ sở môi trường nước. Nội dung của giáo trình không chỉ phản ánh những kiến thức cốt lõi mà còn chứa đựng một số nội dung nâng cao, giúp hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực môi trường không khí và nước.

Giáo trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường – Lưu Đức Hải

Cơ Sở Khoa Học Môi Trường – Lưu Đức Hải gồm 2 phần chính:
Phần 1: Những kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trường như: các khái niệm về khoa học môi trừng, các thành phần chính của môi trường, tài nguyên môi trường, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trường.

Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN – Phạm Hoàng Hải

Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN – Phạm Hoàng Hải miêu tả chi tiết các quy luật và đặc điểm đặc trưng các tổng hợp thể tự nhiên (các cảnh quan) nhiệt đới, gió mùa Việt Nam, trên cơ sở một hệ thống phân loại được nghiên cứu gần đây, tương đối thống nhất cho toàn lãnh thổ, đồng thời theo các miền, các vùng cảnh quan riêng biệt

Các Câu Hỏi Chọn Lọc Và Trả Lời Về Sinh Thái và Môi Trường – Lê Đình Trung

Các Câu Hỏi Chọn Lọc Và Trả Lời Về Sinh Thái &Môi Trường – Lê Đình Trung được chia làm 2 phần: sinh thái và môi trường. Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Nghiên cứu kĩ nội dung câu hỏi và trả lời, người đọc sẽ nắm được một cách trọn vẹn những vấn đề về sinh thái – môi trường nêu ra.