Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 – Bộ Xây Dựng

Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 – Bộ Xây Dựng là định mức kinh tế kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe máy thi công. Nhằm giúp cho các tổ chức, các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng và đông đảo bạn đọc có đủ tài liệu nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Điều Kiện Tự Nhiên Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Môi Trường – Đỗ Xuân Sâm

Điều Kiện Tự Nhiên Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Môi Trường – Đỗ Xuân Sâm nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: đặc điểm tự nhiên lãnh thổ Hà Nội, sự biến đổi điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đánh giá tiềm năng, lợi thế và hạn chế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đề xuất định hướng và các giải pháp khai thác hợp lý lãnh thổ, phát triển không gian Hà Nội.