Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN – Phạm Hoàng Hải

Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN – Phạm Hoàng Hải miêu tả chi tiết các quy luật và đặc điểm đặc trưng các tổng hợp thể tự nhiên (các cảnh quan) nhiệt đới, gió mùa Việt Nam, trên cơ sở một hệ thống phân loại được nghiên cứu gần đây, tương đối thống nhất cho toàn lãnh thổ, đồng thời theo các miền, các vùng cảnh quan riêng biệt

Các Câu Hỏi Chọn Lọc Và Trả Lời Về Sinh Thái và Môi Trường – Lê Đình Trung

Các Câu Hỏi Chọn Lọc Và Trả Lời Về Sinh Thái &Môi Trường – Lê Đình Trung được chia làm 2 phần: sinh thái và môi trường. Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Nghiên cứu kĩ nội dung câu hỏi và trả lời, người đọc sẽ nắm được một cách trọn vẹn những vấn đề về sinh thái – môi trường nêu ra.