Giáo trình Môi Trường Và Con Người Sinh Thái Học Nhân Văn – Vũ Quang Mạnh

Môi Trường Và Con Người Sinh Thái Học Nhân Văn – Vũ Quang Mạnh có nội dung là khảo sát, phân tích và giải quyết các mối quan hệ tương tác của con người trong hệ thống ” Con người – Tự nhiên – Xã hội”, liên quan đến sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nhân văn.

Giáo trình Môi Trường Và Con Người – Nguyễn Xuân Cự

Môi Trường Và Con Người – Nguyễn Xuân Cự nói về sự bùng nổ dân số và sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, môi trường ở một số khu vực và một số yếu tố môi trường toàn cầu đã bị suy thoái nghiêm trọng. Cuộc sống ở nhiều vùng trên thế giới không những không được cải thiện mà thậm chí đang xấu đi. Do sự thiếu hiểu biết về môi trường, con người đẫ có những tác động xấu tới nó và bảo vệ môi trường đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại.

Tài liệu Môi Trường Trung Quốc – Lưu Quân Hội

Môi Trường Trung Quốc – Lưu Quân Hội cho thấy Trung Quốc là quốc gia đang phát triển có dân số đông nhất thế giới, với đất đai rộng lớn, điều kiện khí hậu, địa hình phức tạp. Từ cuối thế kỉ XX trở lại đây, nền kinh tế Trung Quốc phát triển vượt bậc nhưng bên cạnh đố, Trung Quốc phải đối mặt với những vấn đề quan trọng như môi trường, tài nguyên. Dân số đông cùng với điều kiện tự nhiên phức tạp đã khiến cho việc bảo vệ môi trường của Trung Quốc gặp phải những thử thách to lớn.