Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề – Lê Huy Bá

Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề – Lê Huy Bá gồm 28 chương trình bày tổng quát về độc học môi trường, độc học môi trường Dioxin, khả năng hấp thụ, ảnh hưởng của kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vật, độc học môi trường Cadmium, độc học môi trường của chì, độc học thủy ngân,… quản lý sự cố độc hại, độc học môi trường bệnh cúm gia cầm.

Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 – Bộ Xây Dựng

Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 – Bộ Xây Dựng là định mức kinh tế kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe máy thi công. Nhằm giúp cho các tổ chức, các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng và đông đảo bạn đọc có đủ tài liệu nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.