Giáo trình Kỹ Thuật Địa Môi Trường – Nguyễn Uyên

Kỹ Thuật Địa Môi Trường – Nguyễn Uyên dùng để giảng dạy ở bậc đại học, trên đại học cho các ngành môi trường, xây dựng, địa chất công trình – địa chất thủy văn, khai thác mỏ, sinh hóa… và là sách tham khảo cho các nhà khoa học, kĩ sư thực hành thuộc các ngành trên. Khi sử dụng, người đọc đã được trang bị các kiến thức đại học của các môn học: toán học, hóa học, địa chất công trình, địa chất thủy văn, cơ học đất, quản lí chất thải.

Giáo trình Kỹ Thuật An Toàn Và Môi Trường – Nguyễn Văn Nghĩa

Kỹ Thuật An Toàn Và Môi Trường – Nguyễn Văn Nghĩa đã đề cập nhiều đến các vấn đề an toàn trong cơ khí, điện và các chuyên ngành áp lực, đồng thời giáo trình cũng đề cập đến công tác phòng cháy, chữa cháy vì đây là một bộ phận không thể tách rời trong kĩ thuật an toàn và môi trường.

Giáo trình Kinh Tế Môi Trường – Trương Quang Hải

Kinh Tế Môi Trường – Trương Quang Hải nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề tài nguyên thiên nhiên và môi trường, gồm các nội dung cơ bản: kinh tế học của sự phát triển bền vững, kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế ô nhiễm môi trường, phân tích chi phí lợi ích các dự án phát triển, xác định giá trị hàng hóa và dịch vụ phi thị trường, các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp – Trịnh Thị Thanh

Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp – Trịnh Thị Thanh được xây dựng làm tài liệu hướng dẫn cho việc kiểm toán chất thải công nghiệp dựa trên các cơ sở khoa học để xác định nguồn và lượng chất thải. Tùy thuộc vào kết quả của quy trình kiểm toán, việc thực hiện giảm thiểu chất thải có thể được áp dụng theo các giải pháp về quản lý hay công nghệ cụ thể