Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác Công Nghiệp Công Suất 80kg/h

I.GIỚI THIỆU

Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác

Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác Công Nghiệp Công Suất 80kg/h nhằm cung cấp các kiến thức về Hiện trạng chất thải rắn tại khu vực Hà Nội, Sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu xây dựng của cống trình, Địa điểm xây dựng công trình, Mô tả quy trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật của lò đốt nhiệt phân UCE 80, uy trình kiểm tra kỹ thuật và khắc phục sự cố, Quy trình quan trắc ô nhiễm khí thải    , Cấp công trình, nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác Công Nghiệp Công Suất 80kg/h
Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác Công Nghiệp Công Suất 80kg/h

Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác Công Nghiệp Công Suất 80kg/h nhằm cung cấp các kiến thức về Hiện trạng chất thải rắn tại khu vực Hà Nội, Sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu xây dựng của cống trình, Địa điểm xây dựng công trình, Mô tả quy trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật của lò đốt nhiệt phân UCE 80, uy trình kiểm tra kỹ thuật và khắc phục sự cố, Quy trình quan trắc ô nhiễm khí thải    , Cấp công trình, nguồn kinh phí thực hiện dự án.

II.MỤC LỤC

I. Hiện trạng chất thải rắn tại khu vực Hà Nội

II. Sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu xây dựng của cống trình

III. Địa điểm xây dựng công trình

IV. Quy mô và công suất của lò

V. Mô tả quy trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật của lò đốt nhiệt phân UCE 80

VI. Quy trình vận hành lò đốt UCE80

VII.   Quy trình kiểm tra kỹ thuật và khắc phục sự cố

VIII.  Quy trình quan trắc ô nhiễm khí thải

IX. Cấp công trình, nguồn kinh phí thực hiện dự án

  1. X. Hiệu quả của công trình
  2. XI. An toàn lao động

Download

>>>>>> Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook