NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KHẢ NĂNG HẤP THU THỦY NG N, ASEN CỦA MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN THỂ PH N BỐ Ở VÙNG TRIỀU ĐÔNG BẮC BẮC BỘ

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KHẢ NĂNG HẤP THU THỦY NGÂN, ASEN CỦA MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN THỂ PHÂN BỐ Ở VÙNG TRIỀU ĐÔNG BẮC BẮC BỘ I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KHẢ NĂNG HẤP THU THỦY NGÂN, ASEN CỦA MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN THỂ… Xem thêm

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT   I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT… Xem thêm

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ĐỂ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ BỆNH NẤM PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ DƯA CHUỘT

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES  ĐỂ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ  BỆNH NẤM PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ DƯA CHUỘT   I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES  ĐỂ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ  BỆNH… Xem thêm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, L M ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO… Xem thêm